Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА БЮДЖЕТ'2002

Изпълнението на бюджета за първите два месеца на 2002 г. е много добро, заяви заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев по повод на появилите се в пресата съмнения, че държавната хазна не е в добро здраве. Според Ананиев, отпуснатият на 28 февруари първи транш от 40 млн. щ. долара по споразумението с МВФ показва, че Фондът е доволен от изпълнението на поетите от правителството ангажименти. През първите два месеца на 2002 г. безпроблемно бяха извършени най-големите плащания по външния дълг на България за първото полугодие на 2002 г., съобщи заместник финансовият министър. И уточни, че бюджетът е похарчил 277.9 млн. лв. за обслужване на лихвите и главниците по дълговете ни към Лондонския клуб, 40.7 млн. лв. - към Парижкия клуб, и 39.7 млн. лв. - към Световната банка. Ананиев твърди, че тези плащания са основната причина за твърде високия дефицит от 153.2 млн. лв., отчетен за първите два месеца на годината, който представлява 59.5% от заложения за цялата 2002 година. До края на полугодието хазната няма да има други големи разходи за плащания към основните ни кредитори и дупката в бюджета ще намалява, смята заместник финансовият министър. За сравнение, през първите два месеца на миналата година дефицитът е бил 343.3 млн. лв. - 81% от предвидения за цялата 2001 година. Цифрите за изпълнението на бюджета още към края на март ще покажат, че ще изпълним заложения в споразумението с МВФ критерий за дефицит през първото тримесечие в размер на 138 млн. лв., коментира Кирил Ананиев. Оптимизмът на заместник-министъра може би е оправдан, защото освен големите разходи за обслужване на дълга за първите два месеца на годината хазната е изплатила и данъчен кредит в размер на 150 млн. лева. Това е 75% от целия ДДС, деклариран за възстановяване, което означава, че и по това перо от бюджета няма да има големи разходи през следващите месеци от годината. Лихвените разходи, направени от хазната за първите два месеца, са 32.6% от предвидените за цялата 2002 г. (за същия период на 2001 г. те са били 31.9 процента). В началото на 2002 г. бюджетът отпусна тримесечни безлихвени заеми на НОИ на обща стойност 145 млн. лв. и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер на 20 млн. лева. През март и април тези кредити ще бъдат върнати, което ще даде отражение в приходната част на бюджета. Данъчните приходи в хазната за двата месеца са 14.9% от заложените за 2002 г., като постъпленията от основния източник - ДДС са устойчиви, добави Ананиев. От корпоративно-подоходния данък са постъпили около 135 млн. лева. Според заместник-министъра, за този резултат голямо влияние е оказало намаляването на ставката от 20 на 15% за предприятия с положителен финансов резултат над 50 хил. лева. Стабилни били и приходите от мита, които за първите два месеца на годината са 25 711 900 лв. при заложени за годината 100 млн. лева. Като рискова област в бюджета се очертава възможното неизпълнение на неданъчните приходи, заяви Ананиев. Постъпленията от тях до 28 февруари са само 4% от планираните в централния бюджет за 2002 година. Основната причина за това са малките приходи от акцизи. На фона на отчетените от Министерството на финансите към 28 февруари 2002 г. приходи за 1 752 700 лв., разходи за 1 905 900 лв. и съответно дефицит от 153.2 млн. лв. може да се очаква, че проблеми с изпълнението на бюджета до края на годината няма да има, убеден е заместник-министър Ананиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във