Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОГВАТ БРАТОВЧЕДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ

Управителният съвет на Националното сдружение на общините се амбицира да изпъди чрез корекции на Закона за местно самоуправление и местната администрация братовчедите, баджанаците и вуйчовците от общинските предприятия и фирми. Председателят на сдружението Венелин Узунов и изпълнителният директор Гинка Чавдарова търсят лоби за внасянето на новите текстове в парламента най-късно до 28 февруари, като ще настояват приемането им да стане до края на парламентарния сезон. Предварителните им сондажи показали, че склонни да ги подкрепят са депутати както от синята парламентарна група, така и от Коалиция За България. Една от най-категоричните разпоредби в проекта е забраната общинските съветници и техни роднини по права и серебрена линия до четвърта степен включително, а също и до втора по сватовство, да се избират в управителните органи на търговски дружества с преобладаващо общинско участие, както и да бъдат назначавани за прокуристи или директори в тях. Предвижда се също съветниците и кметовете да нямат право да участват в гласуването на решения, които засягат самите тях или лица от фамилиите им. За това изискване те ще бъдат уведомявани писмено, преди да положат клетва и подпишат декларацията към нея. Ще бъде отнето и правото, което законът дава сега на председателя на общинския съвет да назначава свои сътрудници на щатове на съответната общината. Занапред техните трудови договори ще подписва кметът. Намеренията са със специален текст в Закона за местното самоуправление да бъде уреден и достъпът на гражданите до решенията на общинския съвет. Освен това от Националното сдружение на общините ще искат кметовете да получат право да оспорват в съда решенията на общинските съвети, ако преценят, че те противоречат на интересите на населението или нарушават законите. Ако законопроектът бъде приет от Народното събрание, сериозно ще намалее и броят на съветниците. Предлага се например от шестдесет и един за София те да станат 41, а при населените места до сто и шестдесет хиляди жители да бъдат сведени от 41 на двадесет и седем души. Без съмнение, намеренията на Националното сдружение на общините са добри. Логично обаче възниква въпросът защо едва сега, месеци преди изборите, се сетиха да изчистят авгиевите обори на местната власт?

Facebook logo
Бъдете с нас и във