Банкеръ Daily

Ако местността бъде обявена за защитена зона

„Подпорният хотел“ на Алепу пада

След година размотаване между институциите и търсене на „доказателства“, че скандалният градеж на плажа в Алепу не е основа за хотел, а „подпорна“ стена, служебният министър на околната среда и водите Асен Личев, е на път да реши казуса дефинитивно.

Личев е наредил в съкратени срокове да бъдат издадени документи за обявяването на Алепу и Карадере за защитени зони

Основания за това имаше и досега, но някой много умело ги „проспиваше“. Никой не акцентира върху факта, че двете местности са част от европейската мрежа "Натура". Вместо това миналата година се роди една нова странна формула, чрез която да се гази природата – „Подпорен хотел“.

Служебният министър обаче беше категоричен, че няма да допусне, този  "престъпно-смешен" сюжет да бъде игран повече. А сценарият със „статута“ на градежа, трябва да завърши с неговото премахване.

Според  законите за работата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство трябва да се търси първо отговорност от този, който е построил „подпорната стена“ и той да бъде задължен да я разруши, смята Личев.

 

Категоричността на еко министъра очевидно е била провокирана от намеренията на новият собственик на проекта „Алепу вилидж“ - общинският съветник от Приморско - Стоян Василев. Това се случи след като „Главболгарстрой холдинг“ АД реши да се отърве от един от най-скандалните градежи на брега на морето.  

Първо - „Главболгарстрой холдинг“ АД, който притежаваше 100% от акциите на носителя на правото на строеж - „ГБС Турс“ ЕАД, джироса всичките 400 акции (с номинал 1000 лв.) на общинския съветник Стоян Василев. Вписването в Търговския регистър е от 28 април 2021 г., което „БАНКЕРЪ“ отрази в публикацията си „Подпорният хотел" в Алепу си намери нов почитател“ .

Второ - новият сайбия Стоян Василев преименува фирмата собственик на незавършения строеж на „Блек сий фемили резидънс“.

Трето - веднага след сделката, Стоян Василев публично обяви, че ще търси законен и обществено приемлив начин да завърши обекта. И тъй като съдебните дела по неговото спиране все още не са приключили, той обяви намерението да използва това време за срещи с представители на туристическия бранш, на местната общественост и на неправителствения сектор, най-вече - с еколозите и природозащитниците.

Въпреки че административният съд

обяви строежа на подпорната стена на Алепу за незаконен

Василев беше категоричен, че всички действия са законосъобразни - според одобрени и влезли в сила проекти. Според него първият етап - изграждането на укрепително съоръжение, е било наложително и ключово за спирането на свлачище, представляващо опасност за съществуващия път, плажа, здравето на хората, а също така и за пречиствателната станция в съседство, чиято повреда би довела до екологична катастрофа в залива „Дюни“.

Освен това през февруари тази година Административният съд в Бургас обяви за нищожно разрешението за строеж,

издадено от главния архитект на Созопол за изграждането на курортния комплекс „Алепу Вилидж“. Определението на БАС не беше окончателно и се очаква окончателното решение да излезе всеки момент, но знае ли човек на какво се надява новият собственик на обекта, за да не се притеснява особено за своята инвестиция…

Не е лошо да споменем и факта, че въпреки

очевидната издънка с „брегоукрепващото съоръжение“,

на българската прокуратура й трябваха девет месеца, за да стигне едва в края на февруари, до решението да протестира разрешителното за строежа. Съдът обаче едва ли ще бъде твърде респектиран от това измъчено решение на държавното обвинение, тъй като самото разрешително е получено на основание на положителното становище на Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - факт, който не може да се пренебрегне с лека ръка.  

Може би именно по този повод

служебният екоминистър се фокусира

в работата на Басейнова дирекция и РИОСВ. Нещо повече, той изрази подозрението си, че подопечните му държавни служби са извършили служебно престъпление при издаването на разрешително за „подпорна стена“.

Новият шеф на ДНСК Влади Калинов също е отправил взор към скандалния градеж и също е разпоредил проверка по случая. Но, тъй като „хартията“ около този казус със сигурност е прекалено много, за задълбочения анализ ще трябва още време. Надяваме се информацията на  арх. Калинов да е по-ясна и да не звучи така, както прозвуча на 5 май пред временната комисия по казуса.


Във връзка с постъпило на 05.05.2021 г. в 18:14 ч. в Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ по електронната поща Ваше писмо за изслушване на началника на ДНСК на заседание на 07.05.2021 г. от 14:30 ч., във връзка с изграждането на подпорна стена с хотелски комплекс на „Алепу“, Ви уведомяваме следното:

По протест на г-н Христо Колев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г., издадено от Главния архитект на община Созопол в полза на „Алепу Вилидж“ АД за строеж „ “Курортен комплекс „Алепу Вилидж“ /етапно строителство/; 

Първи етап – „Укрепване на свлачище „Алепу Вилидж“; Втори етап – „Курортен комплекс“ ЗП.1263.50 кв.м., РЗП /подземно/ - 6172.96 кв.м., РЗП /надземно/ - 3073.57 кв.м., РЗП /общо/ - 9246.53 кв.м. в УПИ IV-770.799.807.830 /ПИ 67800.49.27 по КК/ местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, е образувано адм. дело № 1093/2020 г., ХХ-ти състав на Административен съд – Бургас.

С решение № 257/18.02.2021 г. по горецитираното дело Административен съд – Бургас е обявил нищожността на разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г., издадено от Главния архитект на община Созопол. Решението на Административен съд – Бургас не е влязло в законна сила, като същото е обжалвано от община Созопол пред Върховен административен съд /ВАС/ на Република България. На 05.05.2021 г. е образувано адм. дело № 4725/2021 г., Второ отделение на ВАС, като към настоящия момент не е насрочена дата за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, т.е. налице е неприключило /висящо/ съдебно производство.

Съгласно чл.130, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл. 14, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. Посочените законови разпоредби са задължителни за всички органи, вкл. и за ДНСК. Към настоящия момент следва да се счита, че изслушването, даването на становища, обяснения и др. е в несъответствие с визираните нормативни разпоредби...“


Факт е, че схемата - да се превърне един незаконен градеж в законен - е много ясна и добре структурирана. И опитът тя да бъде съборена потъва в купища съдебни дела.  Ще успеят ли сегашните началници на държавата да се измъкнат от оплетената през годините паяжина от документи  все още не е ясно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във