Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подпомагат животновъди с 7,6 млн.лева

От 9 до 27 октомври животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis. На подпомагане по de minimis подлежат фермери, които са заявили едри и дребни преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017.

Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Фондът разпредели през август 2017 г. финансов ресурс по схемата, в размер на 7 578 000 лв. 

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Те могат да бъдат физически или юридически лица, еднолични търговци, кооперации.  Размерът на индивидуалната помощ е определен за земеделски стопани, отглеждащи 10 или повече млечни крави или биволици – 7 лв. за глава животно;  за земеделски стопани, отглеждащи 5 или повече месодайни крави – 7 лв. за глава животно;  за земеделски стопани, отглеждащи 50 или повече овце-майки или кози-майки – 3,73 лв. за глава животно.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин и за едно и също предприятие помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.). Помощта е част от норматива за отглеждане на една крава, биволица, овца-майка и коза-майка. 

Крайният срок за изплащане на минималната държавна помощ е до 17 ноември.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във