Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подобряване на промишленото производство, на строителството и на търговията на дребно през юли

Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за юли отчита подобряване на промишленото производство, на строителството и на търговията на дребно, което е добър знак за представянето на българската икономика в началото на третото тримесечие след ускоряването на растежа на БВП на нашата страна с 3,6% през периода април - юни.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повиши през юли с 0,2% спрямо юни, когато беше отчетен негов спад с 1,4 на сто.

На годишна база растежът на календарно изгладения индекс на промишленото производство се ускори през юли до 4,2% спрямо месец по-рано, когато беше отчетено повишение с 3,6 на сто. По този начин промишлеността в нашата страна се подобрява за шести пореден месец, след като през януари производството излезе на негативна територия за първи път от пролетта на миналата година, свивайки се с 1,0 на сто.

През юли увеличение с 0,2% спрямо месец по-рано е регистрирано в преработващата промишленост, докато в добивната промишленост е отчетно понижение с 3,4% и с 0,7% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

На годишна база производството в преработващата промишленост нараства с 6,3%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен спад с 1,4%, а в добивната промишленост - понижение с 0,8 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през юли е с 0,6% над равнището от юни, когато се повиши с 0,2 на сто. Продукцията от гражданското и инженерно строителство намалява на месечна база с 0,7%, докато сградното строителство се увеличава с 1,5 на сто.

На годишна база строителната продукция бележи повишение за втори пореден месец със 7,9% след ръст с цели 12,0% през месец май. Това представлява подем в строителството за пети пореден месец, което е ясен знак за пречупване на негативната тенденция на свиване на производството в строителния сектор, която беше в сила през цялата изминала година и през първите два месеца на настоящата година.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през седмия месец на 2017 година. През юли оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се повиши с 0,3%, парирайки част от спад с 0,5% през юни, докато на годишна база растежът на търговския оборот се забави до 2,4% от 2,6% месец по-рано.

Днешните позитивни данни сигнализират за запазване на добрия възходящ икономически импулс и в началото на третото тримесечие, след като през периода април - юни БВП на нашата страна се разшири с 3,6% на годишна база, според окончателни данни на НСИ.

Тези данни изглеждат в синхрон с проучване на националната статистика от преди седмица, показващо подобряване на стопанската конюнктура в България през август в резултат на повишаване на бизнес климата в търговията на дребно и в сектора на услугите, стабилизация в строителството и известно влошаване в промишлената сфера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във