Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подобрява се бизнес климатът през април

През април тази година общият показател на бизнес климата се повишава  с  1.9 пункта  в сравнение с март, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).  
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора  на услугите,  докато в търговията  на дребно показателят запазва приблизително равнището си от март.
Оценката на бизнес климата в промишлеността се повишава с 2 пункта в резултат на по-оптимистичните очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца също се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващите три месеца.
Същевременно през  април средното  натоварване  на  мощностите  в  промишлеността  се понижава (с 1.8 пункта) в сравнение с януари и достига 75.7 на сто.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно  от 38.3 и 33% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През април показателят "бизнес  климат  в  строителството" се подобрява  с  1.3 пункта, което  се  дължи на подобрените оценки  на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за строителната  активност  през  следващите  три месеца също остават  благоприятни,  макар  и по-резервирани в сравнение с март.

Производственият  график е осигурен  с  договори  за 5.1 месеца,  като  е  регистрирано понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през януари. По-неблагоприятни са и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест месеца.
Факторите "несигурна икономическа среда", "недостиг на работна сила" и "конкуренция в бранша" продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. Относно  продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те  да  останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във