Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подкрепиха увеличение на заплатите на работниците във ВиК

На среща с ръководството на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ и „Български ВиК холдинг“  бе подписано споразумение, според което министърът на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи със синдиката за постигане на справедливи възнаграждения на работещите във ВиК дружествата, в които държавата притежава над 50 % от капитала.

Подписването на споразумението е породено от задълбочаване на проблемите в отрасъла поради липса на достатъчно финансови средства в дружествата за покриване на техни инвестиционни и оперативни разходи, включително за работни заплати.

"Повишаването на работните заплати на служителите е крайно належащо, тъй като те са близки до минималните за страната", коментира Петя Аврамова.

Страните постигнаха съгласие да си сътрудничат и полагат усилия за запазване на работните места на работниците и служителите в търговските дружества от отрасъл ВиК.

В споразумението страните изразяват съгласие бизнес плановете на дружествата за следващия регулаторен период да бъдат разработени със заложен темп на нарастване на работните възнаграждения с 15 % всяка година, за което ще оказват взаимна подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Поет бе ангажимент също за партньорство и диалог за решаването на възникнали проблеми в отрасъла.

Facebook logo
Бъдете с нас и във