Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Подизпълнителите излизат "на светло"

България ще премине от догодина към провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки изцяло по електронен път. През седмицата Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки, които освен това ще задължат администрациите да публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към тях, т.е. те стават публични. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като така се цели дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

Нововъведението беше оспорено от Камарата на строителите, обединяваща най-големите строителни фирми у нас, но парламентаристите така и не взеха под внимание съображенията им, едно от които бе, че "в повечето случаи необходимостта по възлагане на определени видове строителни и монтажни работи на подизпълнителя се явява по време на изпълнението на строителството". 

Иначе търговете ще се провеждат чрез нова електронна платформа. Тя ще е задължителна за държавните и общинските структури, както и за някои големи държавни и частни компании. Системата струва почти 5 млн. лв. и се разработва от консорциума "ЕОП България" ДЗЗД, в който участват "Информационно обслужване" АД, "Сирма Солюшънс" АД, "Негометрикс България" ЕООД, "Скейл Фокус" АД и "Адвокатско дружество Събев и съдружници". Данните в нея ще се съхраняват за срок от пет години, но не е изключено в бъдеще с допълнителни поправки в норматива съхранението да стане безсрочно.

Преди дни вицепремиерът Томислав Дончев уточни, че електронната платформа е готова и в момента се тества. Плановете са до края на 2018-а тя да бъде внедрена, а от следващата година напълно да заработи. 

С последните промени в закона се въвежда и изискване възложителите да приемат и обработват електронни фактури при изпълнението на договорите, както и увеличение на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, така че те да се доближат до европейските стойности.

Цялата информация за т.нар. малки поръчки - събиране на оферти с обява, вече ще се публикува в Регистъра за обществени поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във