Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОДИГРАВКИТЕ В МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕ СПИРАТ

Само едно предприятие със 100% държавна собственост попадна в списъка за поредния, 20-и търг от втората вълна на масовата приватизация, който започва в началото на септември. Това е свързаното с БДЖ Ресторанти и специализирани вагони (РСВ) ЕАД. Инвеститорите ще могат да купят 79.2% от дружеството. Първият опит то да бъде продадено пропадна преди няколко години. При сегашната процедура за раздържавяването му пък бъдещите собственици ще се изправят пред проблем, за който даже и не подозират. Според заповед на бившия министър на транспорта Антони Славински от 28 юни тази година, генералният директор на БДЖ Владимир Дунчев разшири правомощията на началниците на поделенията за товарни превози, софийската Централна гара и железопътните секции. Те получиха право да отдават под наем чрез преговори с потенциални наематели площите в гаровите райони, върху които са разположени павилионите и временните сгради, собственост на РСВ.
Проблемът, според изпълнителния директор на дружеството Росен Тумбев, и председателя на съвета на директорите му Георги Рисин, идва от това, че земята, която БДЖ се кани да отдава под наем, е публична държавна собственост. Освен това тя е предоставена на държавната железница само за временно ползване и оперативно управление, за да осъществява присъщата й дейност, аргументират се двамата пред дирекция Структурна реформа в Министерството на транспорта и съобщенията. В писмото им от 20 юли се посочва още, че много от обектите на РСВ, които влизат в баланса на дружеството, са построени върху общински терен. Така че и в този случай заповедта на Дунчев е лишена от правно основание.
В момента РСВ разполага с около 370 обекта, като всички те са временни ламаринени постройки. Повечето от тях работят на минимална печалба, което се установява и от публикуваните от Центъра за масова приватизация (ЦМП) счетоводни отчети. Положителният резултат за миналата година е само 2000 лева. А за първите три месеца на 2001 г. е реализирана загуба от 11 000 лева. Ако се определят, както се очаква, високи наемни цени на площите, финансовите отчети на дружеството ще регистрират още по-лоши показатели.
Какво ще стане ако на павилион, който дава 30 лв. чист месечен приход, се определи наемна цена 120 лв.?, питат се служители на РСВ. Всичко това коренно променя представата за дружеството, която собствениците на бонове биха придобили, ползвайки публикуваните от ЦМП данни. На всичко отгоре става дума за единственото предприятие, от което на 20-ия търг от масовата приватизация ще се продава мажоритарен пакет. Разбира се, ЦМП няма вина за грешните ориентири. Неговите служители само публикуват информацията, която им се предоставя. Иначе със сигурност след раздържавяването вече частното РСВ ще трябва да плаща за ползването на земята - публична държавна собственост, върху която са настанени павилионите. По-важното обаче е, че бъдещите собственици ще влязат в дружество, в което ще бъдат принудени непрекъснато да увеличават разходите си. За препатилите играчи в масовата приватизация подобни подводни камъни за жалост станаха нещо обичайно. Примери за скрити задължения и липсващи активи има в голяма част от предлаганите за боново раздържавяване обекти. В този смисъл поредният търг просто ще роди нови разочарования.
От някогашното голямо предприятие Ресторанти и спални вагони днес, както казахме, са останали само 370 павилиона. От тях едва 90 са с актове за собственост. Спалните вагони, както и носещите добри приходи ресторанти в подлеза на софийската гара отдавна минаха в ръцете на БДЖ. Затова и буквата с в абревиатурата на дружеството се подмени на специализирани. Колкото до вагон-ресторантите, в момента РСВ стопанисва някои от тях, но печалбите са ниски заради високите наеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във