Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подходът „отдолу-нагоре“ е водещ в трансграничното сътрудничество България – Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството набира проектни идеи, които да се реализират в рамките на Интегрираната териториална стратегия по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, която ще се изпълнява в периода 2021-2027 година. Тя е отворена за местни заинтересовани организации от трансграничния регион. Това са областите Бургас, Ямбол и Хасково на територията на България, а на територията на  южната ни съседка – Одрин и Къркларели.

Именно на база представените проектни идеи ще бъде създаден списък с тематично групирани проектни идеи, които ще са в основата на прилагането на Интегрираната териториална стратегия. Получените предложения ще бъдат тематично анализирани и групирани по различни критерии: трансграничен ефект на проектната идея, постигнат в резултат на широко и многосекторно партньорство, връзки на идеята за проекта с целите и мерките, заложени в Стратегията, съответствие между необходимите ресурси и времевата и бюджетна рамка на Стратегията.

Предвидена е и информационна кампания. Предвиждат се работни срещи във всеки от регионите на програмата с участието на заинтересовани предприятия, организации и институции.

Срокът за подаване на проектни идеи е 19 декември тази година.

Европейският съюз ще разшири финансирането на проекти,

идващи от местните общности, през следващите седем години. Половината от бюджета на съвместната ни програмата с Турция е предвиден за проекти на местни заинтересовани страни, тъй като териториалният подход „отдолу нагоре“ е силно застъпен.

С Интегрираната териториална стратегия на програмата, която е основа за изпълнение на проектите, ще се подкрепят идеите на местни предприемачи, институции и организации за интегрирано развитие на територията. Очаква се това да допринесе за повишаване на конкурентоспособността, подобряване на бизнес средата, както и за преодоляване на сезонността на туристическата индустрия.

От изключително важно при прилагането на стратегията е изграждането на силна връзка между финансираните проекти и нейните цели.

Припомняме, че над 28 млн. евро са инвестирани до момента по проекти за опазване на околната среда и развитие на туризма в пограничния регион между България и Турция. Средствата са отпуснати по общо 101 проекти по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството европейска Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във