Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подготвят се нови договори за изпълнение на проект "Модернизация на жп линията София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец"

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В  предварителния дневен ред са включени 27 точки.

Министрите ще обсъдят доклад за сключване на договори за изпълнение на проект "Модернизация на жп линията София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец, финансиран по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-220 (ОПТИ). Вносител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ще се обсъди и отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2019 г., който е внесен от министъра на финансите.

Ще се разгледат и предложенията за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 136 от 2011 година. Вносител е министърът на околната среда и водите.

В дневния ред е и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г., който е внесен от заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

 Министрите ще разгледат доклад за резултатите от участието на България в неформалната видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на ЕС, проведена на 8 юни 2020 г., който е внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

Ключовите теми за България в дебата за бъдещата Общата селскостопанска политика остават по-амбициозна външна конвергенция, продължаването на обвързаната подкрепа и запазването на Националната преходна помощ. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на неформална видеоконферентна среща на министрите на земеделието на ЕС. По думите й, именно последните две подпомагат уязвимите и недофинансирани сектори в земеделието. Министър Танева допълни, че страната ни настоява за изключване на дребните земеделски стопани от контрола на условността.

 Ще се обсъди и проект на закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от министъра на правосъдието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във