Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Подготвя се нова индустриална зона край Герман

Засиленият интерес към индустриалните зони у нас през последните години размърда сериозно дори държавните чиновници. Може би в тази връзка по време на редовното си заседание през седмицата  правителството реши да прехвърли в капитала на Национална компания "Индустриални зони" имот с площ 19.5 дка заедно с изградените върху него седем сгради. Те се намират  в софийското село Герман . Доскоро  той е бил използван от Българския институт по метрология, но  тази необходимост е  отпаднала.

Теренът ще  бъде вкаран като непарична вноска в капитала на държавното дружество, което се занимава с развитието на индустриалните зони у нас. Мотивите за това решение са, че тук ще могат да бъдат привлечени инвеститори, които да създадат нови производства или да развият друг тип дейност.

Отдавна се говори, че в държавното дружество постъпват доста запитвания за наличието на  терени с възможности за създаване на нови индустриални зони, но окрупнените държавни имоти през годините бяха "изчерпани"  и  вече липсват. А това не позволява на компанията да отговори на очакванията на инвеститорите и да подпомогне реализацията на бъдещи проекти.

В същото време  нашите държавници не пропускат  да подчертаят, че  страната ни се утвърждава  като предпочитана дестинация за инвестиции не само в европейски, но и в световен мащаб. И да рекламират предпоставките за това - стратегическата локация на България  като вход между Европа и Азия, ниските оперативни разходи, най-ниските данъчни ставки в целия Европейски съюз, наличието на квалифицирана и многоезична работна ръка, та до ключовата за всеки инвеститор макроикономическа и финансова стабилност. Именно тези преимущества на страната ни привличали големи чуждестранни компании, които имали желание да реализират стратегически проекти у нас.

Истината е, че инвестициите, които се правят у нас, бележат  тенденция  за  концентриране на производствата и логистичните центрове  в обособени индустриални зони, включително и  в  държавните индустриални зони. В основата на идеята за създаването им е държавната политика, насочена към подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Това, което ги отличава, е приоритетното привличане на инвестиции от определените в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) фокусни области - инвестиции, които са устойчиви в дългосрочен план и които генерират висока добавена стойност, включително и в производствения сектор.

Разположени на пресечната точка на няколко паневропейски транспортни коридора, индустриалните зони у нас предлагат бърз и лесен достъп до транспорт по въздух, вода и земя, позволяващ прилагането на интермодални транспортни решения. Управляваните от Националната компания "ндустриални зони" обекти  са разположени в няколко региона на страната, с пряка връзка до основните пристанища по река Дунав и Черно море, най-големите летища и магистрала "Тракия".

Стратегическата локация на включените в държавното дружество  зони е предимство, което се оценява високо от повечето инвеститори. Именно това ги превръща в предпочитано място за изграждане на логистични центрове и производствени бази, някои от които обслужват не само вътрешния пазар, но и пазарите им в други страни от Европа и Азия.

Сериозно предимство за инвеститорите в индустриалните зони е споделената инфраструктура, която при други условия всяка компания би следвало да планира и реализира самостоятелно. Това не само им спестява време и ресурси, но им осигурява достъп и до инфраструктура, която отговаря на международните стандарти и е съобразена с индивидуалните нужди на всеки инвеститор.

Освен индустриални площи  националната компания  предлага и пакет от услуги, които ускоряват и улесняват реализацията на инвестиционни проекти. В качеството си на държавна компания  тя  се ползва с пълната подкрепа на Министерството  на икономиката и се радва на добро сътрудничество както с държавната и общинската администрация, така и с ключови партньори като Българската агенция за инвестиции. Това на практика  превръща компанията в доверен и стабилен партньор за инвеститорите в зоните. Ако междувременно се намери и някой, който да направи анализ на изоставените и полуразрушени след безумната приватизация у нас предприятия и да предприеме действия за насочването на инвеститорите именно към тях, може пък тези, които ни наобикалят, и да останат у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във