Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подготвя се идеен проект за строителство на АМ „Черно море“

Автомагистрала "Черно море" е част от паневропейски транспортен коридор №8 (Драч-Тирана-Скопие-София-Бургас-Варна).

През миналата година Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план – парцеларен план на автомагистрала „Черно море“, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

На 26 октомври 2020 г., след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, е сключен договор за изпълнение на дейностите. Стойността му е 9 516 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнението на проектно-проучвателните работи е 365 календарни дни.

След като разработката бъде предадена, Експертният технико-икономически съвет на АПИ ще избере целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка, при отчитане на всички екологични аспекти и ще се проведат процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Пълен проект по одобрения вариант ще бъде изработен след докладите по ОВОС и ОС и след като компетентните органи постановят окончателно решение по тях.

Въз основа на изготвения разширен идеен проект ще бъде обявена процедура за възлагане на строителството на АМ „Черно море“.

Предвижда се новото трасе да започва от АМ „Хемус“ около с. Слънчево, ще следва пресичане на Варненско – Белославското езеро, обход на град Варна, връзка около с. Приселци със съществуващото трасе на магистралата и от там до АМ „Тракия“ с връзка около с. Ветрен (Бургаска област).

Автомагистрала „Черно море“ няма да преминава през населени места и курортни комплекси, уточнява министър Аврамова. В проектната разработка ще се обърне и специално внимание на възможностите за осъществяване на връзки между магистралата с прилежащите населени места и с изградената пътна инфраструктура. На подходящи места ще бъдат проектирани пътни връзки към курортните комплекси по цялата черноморска ивица. Ще се даде и решение за пресичане на Варненското и Белославското езеро на най-благоприятното място, съобразено с възможностите за осъществяване на връзка с АМ „Хемус“. За осигуряване на достъп между земеделските и горските територии, разположени от двете страни на автомагистралата, ще бъде предвидено безконфликтно преминаване.

Доизграждането на автомагистралата е от особена важност не само на регионално ниво. Свързването на основните пътни направления от Северна и Южна България – чрез автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас, и на туристическия поток до цялото Черноморие.

С изграждането на обекта ще завърши автомагистралният пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на правителството.

 

„Черно море“ 

е автомагистрала, която трябва да свързва градовете Варна и Бургас, като се движи панорамно покрай Черно море. Тя е част от паневропейски транспортен коридор №8 (Драч-Тирана-Скопие-София-Бургас-Варна). Общата дължина на участъка Бургас-Варна е 103 километра. Завършени са 10 км от отсечката, която започва от Аспаруховия мост във Варна и завършва преди село Приселци. Очаква се магистрала „Черно море“ силно да улесни транспортните връзки между черноморските градове, като реши трудностите с прехода на Стара планина, който силно забавя трафика между Обзор и Несебър. Тя ще бъде отдадена на концесия или ще се изгражда с пари от европейските фондове (след 2022 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във