Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подем в строителството и промишлеността през март

По предварителни данни на Националния статистически институт през март индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.7% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 5.6 % на строителната продукция през март 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През март индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство нараства с 2.8%, а от сградното строителство - с 0.9 на сто.

На годишна база увеличението на строителната продукция през март се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е с 12.1%, докато при гражданското/инженерното строителство e регистрирано намаление от 1.6 на сто.

Индексът на промишленото производство нараства с 0.8% в сравнение с февруари. През март при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 5.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 5.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 11.2%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - със 7.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 6.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 5.8%.

Спад е регистриран при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.9%, производството на химични продукти - със 7.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 3.9%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във