Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ИМА 35% ДЯЛ ОТ ПЕНСИОННИЯ ПАЗАР

Пенсионно осигурително дружество Алианц България ще разпредели на акционерите си дивидент за 2005 г. в размер на 30% от номиналната стойност на акциите. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството София Христова след годишното общо събрание на акционерите му. Печалбата на ПОД Алианц България за миналата година след облагане с данъци е 2.9 млн. лева. Собственият капитал на дружеството към 31.12.2005 г. е близо 11 млн. лева.
През 2005 г. активите на пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България, са нараснали с 38% и към 31 декември 2005 г. са в размер на 387 млн. лева. По данни на Комисията за финансов надзор (КФН,) по размер на управляваните нетни активи ПОД Алианц България притежава 35% от пазара.
От осигурителни вноски в пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България за 2005 г. са постъпили 107 млн. лева. Към 31.12.2005 г. в пенсионните фондове на компанията са осигурени 752 409, от които нови клиенти са 79 180 души.
Инвестиционната политика на дружеството е насочена към разпределяне на стабилен и постоянен доход по партидите на осигурените лица, каза г-жа София Христова. През 2005 г. ПОД Алианц България е разпределило 29 млн. лв. доход по партидите на своите клиенти, а доходността на трите управлявани от дружеството пенсионни фонда е между 7.63 и 9.70 процента. За 2005 г. с най-висока доходност от пенсионните фондове на Алианц България е доброволният пенсионен фонд, при който инвестиционният режим е най-либерален. Доходността на ДПФ Алианц България за 2005 г. е 9.70%, а капитализираната доходност (с натрупване) за последните шест години (от 01.01.2000 г. до 31.12.2005 г.) е 79.23 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във