Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Почти всички ВЕЦ-ове в страната нарушават законите

Водните съоръжения в страната тотално нарушават и българските закони, и законите  на Европейския съюз. Екологичното сдружение  „Балканка“ огласи данни, от които става ясно, че  тази констатация се отнася  за  98 на сто от водно-електрическите ни централи. А 68 на сто извършват тежки  нарушения. Освен  това  76 на сто от всички ВЕЦ-ове попадат в НАТУРА 2000.

Според изнесените от тях данни след 2000 г. са построени около 170 нови ВЕЦ-а, като в тях  вече работят близо  260 човека.

 „Доброто състояние на реките е изключително важно и за самите питейни източници, доколкото  водата в реката и водата в подпочвените води са хидравлично свързани. И  ако една река бъде замърсена,  това неминуемо замърсява и подземните води, откъдето се черпи вода“, заявява Димитър Куманов от сдружението. Той даде пример с река  Струма в Перник. През 2019 г. там е  имало над 10 случая, в които реката е текла  във всички цветове на дъгата.

Що се отнася до  язовир "Студена",  Куманов  посочи, че през 2018 г. в язовира е имало  10 млн. кубика вода, през юни 2018 г. има 18 млн. кубика, което означава, че през 2018 г. снеготопенето е довело до пълнене с 8 млн. кубика. През януари 2019 г. в язовира е имало  10 млн. кубика. Това ниво е било запазено до  юни миналата година. С други думи - 8 млн. кубика  са изчезнали някъде...

Според гражданското сдружение , съвсем очевадно е, че много предприятия използват момента да си прочистват производствата , а  за тази цел е нужна много вода. Стана ясно, че за тези незаконни практики са били сезирани  РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция-Благоевград, но  там са „сметнали“ , че всичко е ...нормално.

Куманов разказа, че „Всичко това върви към язовир "Пчелина" цяла година“. И припомни, че от 2016 г. към него  е закачен съвсем нов ВЕЦ.

„Този ВЕЦ в момента е собственост на  фирма "Пауър Туенти Туенти" ООД, в която  главно  участие има бивш заместник-министър на околната среда и водите. Крайният резултат от работата на този ВЕЦ е, че в реката под язовира изпуска вода, която мирише на сероводород“, обясни той.

Тези факти обаче доста фриволно са неглижирани от кмета  на община Ковачевци - Васил Станимиров, който е издал разрешителното на този ВЕЦ. От сдружението твърдят, че неговият отговоро бил: „ така е текла реката, откакто свят светува “. Не са на същото мнение обаче са местните хора , според които преди да се направи ВЕЦ-а в реката се е ловяла - много риба, която постепенно е започнала да изчезва.

„Тази река беше отровена с изричното разрешение на МОСВ, тъй като РИОСВ Перник преценява, че за новият ВЕЦ не е необходима оценка за въздействието и оценка на съвместимост“, допълва Куманов.

Екосдружението е установило редица нередности, водещи до силно влошаване на условията в реките у нас и невъзможност за постигане на поетите от страната ни ангажименти като страна членка на ЕС  по отношение целите на Рамковата директива за водите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във