Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

По сметките за ток бизнесът ни е на европейско ниво

Домакинствата у нас плащат два пъти по-малко от тези в ЕС

2008-а до края на 2019 г. електроенергията за българските домакинства се е увеличила с 40.22 процента. Така, ако през 2008-а средната сметка на семейство е била 0.0711 евро/квтч, то сега тя е достигнала 0.0997 евро за киловат час.

За същия период електроенергията за бита в Европейския съюз е поскъпнала с 35.63 на сто. Там токът за домакинствата в момента е средно на нива от 0.2147 евро на киловат, докато у нас е над два пъти по-евтин -116.54% разлика. Важен елемент в случая се явява и социалната функция, защото България не е газифицирана и масово хората се отопляват с електричество – нещо, което в Европа не е така.

Увеличението на цените за бита не е било плавно. През 2013-а се наблюдава немалко увеличение (0.0924 евро/квтч), което е последвано от спад през следващата година (0.0832 евро/квтч). Това е времето на протести и оттеглянето на първото правителство на Бойко Борисов. След 2015-а тенденцията за повишение на цените се запазва и това продължава и до ден днешен.

<!--[if--><!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if--><!--[endif]-->

Нагоре, нагоре, нагоре...

Ето как изглеждат анализираните изменения на цените на електрическата енергия за периода 2007-2019 г. за битовите потребители. "Сметките" са представени от Института за енергиен мениджмънт (EМИ) и са онагледени чрез примерни фактури, съставени при потребление 1 МВтч:


<!--[if--><!--[endif]-->

Трябва да се отбележи, че посочените цени и тяхната динамика са в номинално изражение. Според НСИ натрупаната инфлация за юли 2007-а май 2019-а е 36.8 на сто. Тоест, инфлацията изпреварва ръста на цените на електрическата енергия - темпът й за периода е с 6.3 процентни пункта по-висок от изчисленото по-горе номинално повишение на електроенергийните цени с 29 процента.

Не така стоят нещата при бизнеса

Статистиката показва, че електроенергията за българските фирми вече е достигнала европейски нива. Ако през 2008 г. бизнесът у нас е плащал 0.0557 евро/квтч , то през 2019-а вече плаща по 0.0877 евро за киловат час. Увеличението е със зашеметяващите 57.45 процента. За сравнение, цените за предприемачите в Евросъюза през миналата година дори са били по-ниски от нашите - 0.0869 евто/квтч.  Всъщност, цените за бизнеса и стопанските потребители вече са достигнали средноевропейски нива. За фирмите не изглежда логично да има нови шокови поскъпвания на електроенергията за стопанските потребители. Поне не и по икономически причини.

От данните за България се вижда, че цената за бизнеса плавно се увеличава до 2013 г., а в периода 2014-2015 г. се наблюдава спад в нивата. През следващата 2016 г. има рязък скок в цените като средната стойност достига 0.0992 - това ниво е и най-високото за разглеждания период.  През 2017 г. цените за стопанските потребители се понижават до 0.0753 евро/квтч и оттогава насам последва плавно увеличение до достигането на средноевропейските нива.

Първоначален и основен фактор за повишаването на тази ценова компонента в началото на периода бе инвестиционният бум при ВЕИ- мощностите. Преференциалните цени, по които се изкупуваше енергията, направиха редица "наши" хора богати. Но, както вече споменахме, шоковото вдигане на цените за бита тогава предизвика падането на първото правителство на Борисов. А задържане им през следващите две години пък доведе до драстично разтваряне на ножицата между тях и цените на тока за бизнеса. С две думи, бизнесът, с наложените му цени, на практика досега непряко субсидир евтината електроенергия за хората.

<!--[if--><!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->Картинка 3

<!--[if--><!--[endif]-->

По данни на Института за енергиен мениджмънт през 2019-а цените на едро на Българската независима енергийна борса в сегмента „Пазар ден напред“ са били най-ниските в региона. С цена от 47,58 евро/МВтч предлаганата от българската борса енергия е на средногодишни цени в диапазона от 3,76% до 34,20% по-ниски спрямо другите борси около нас.

Глътка въздух чрез законови поправки?

Според ЕМИ се очаква цената на тока (само енергийната компонента) за електроинтензивната индустрия да бъде намалена през тази година с до 30 процента. Предстои въвеждането на нова форма за подкрепа на едрия бизнес и това ще стане чрез внесения в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. По този начин над 190 индустриални предприятия ще бъдат компенсирани за разходите за СО2, които електроцентралите, работещи с изкопаеми горива (основно въглищните), калкулират в цените на произведената енергия. За целта ще се използват до 25% от приходите от продажби на квоти емисии СО2. От сметките на института излиза, че една такава подкрепа може да доведе до намаляване на цената на енергията за големите предприятия с до 25 лв./МВтч или с около 30 процента.

Топлото време доведе до евтин внос на електроенергия

Необходимо е да се отбележи, че през последното десетилетие едрият бизнес у нас директно договаряше цените на електроенергията с АЕЦ „Козлодуй“ и въглищните централи (за него вероятно те са преференциални, но си остават търговска тайна). Факт е, че на Българската независима енергийна борса периодично се изнасят данни за сключени договори между контрагенти по цени на едро, които са дългосрочни и под пазарните нива за съответния ден. Понякога това води и до скандали, особено през миналата година, когато бизнесът често протестираше заради скъпия ток, който се предлага на борсата. През сегашната зима обаче такива протести няма. Заради топлото време фирмите могат да си внесат по-евтин ток от близките до нас енергийни пазар. Но ако рязко застудее, ситуацията ще се промени коренно и бизнесът отново ще потърси евтина електроенергия от нашите производители.

Пламен Симеонов

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във