Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО-РЯДКО ЩЕ ОТКАЗВАТ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

След като няколко компании бяха изправени пред заплахата от фалит заради отказан данъчен кредит, Министерството на финансите реши да внесе ред в условията, при които фирмите не могат да си приспаднат платения от тях данък добавена стойност. Това стана с последните изменения на Данъчно-процесуалния кодекс, които бяха обект на дълга дискусия.Преди това от началото на 2002 г. бяха отменени най-жестоките текстове на прословутия чл.109 от ДПК. Според този член, когато някой от предходните доставчици не е платил данъка, клиентите им не можеха да ползват данъчен кредит. Този текст бе прехвърлен в Закона за ДДС, но по начин, който все пак ограничава правото на отказ само до тази част, при която има нарушения, а не за целия данъчен кредит.Сегашните изменения влизат в сила със задна дата - от 1 януари 2002 година. (Така бе въведен ДДС от Стоян Александров през 1994 година.) Новите текстове ограничават кръга от нарушения, при които може да се отказва връщане на данъчен кредит. Отпаднала е възможността за отказ в случаите, когато цените на доставката се различават с повече от 25% от пазарните. Премахнати са и текстовете, които даваха право да се отказва данъчен кредит, ако лицето не бъде открито на адреса му, ако не е издадена фактура или е издадена фалшива фактура. Връщане на данъчен кредит може да се откаже, ако доставчикът е фантом, ако той не е начислил (по смисъла на закона) данъка или пък е начислил данък, без да има основание, както и ако не е представил документите, които са му поискани при проверка.Изрично се подчертава, че правото на данъчен кредит се отказва само в размера, за който са установени тези нарушения. Това беше един от основните недостатъци на чл.109, който не ограничаваше санкцията. Така до миналата година данъчните отказваха изцяло възстановяването на данъчен кредит при установени нарушения - независимо че само един предходен доставчик е бил нередовен. В други случаи пък правото на данъчен кредит се отказваше на всички последващи участници от веригата и така данъчните се опитваха да събират многократно невнесения данък.Друга новост е възможността правото на ползване на данъчен кредит да бъде възстановено, ако в тримесечен срок някое от посочените нарушения бъде отстранено. Това обаче няма да се отнася за случаите, когато данъкът не е начислен в счетоводството на доставчика (най-честият пропуск), тъй като изискването е ДДС да е бил начислен в срок.Дори когато е установено някое от изброените нарушения, правото на данъчен кредит не се губи, ако данъкът е бил внесен по ДДС-сметка на доставчика. Новото тук е изискването плащането да е направено до края на месеца, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във