Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По-ниски продажби донесоха загуба от над 19 млн. лв. за "Неохим"

Продължава изключително острата ценова конкуренция на пазара на азотни торове в страната и на международния пазар

"Неохим" АД завърши миналата година със загуба от 19.15 млн. лв., показват числата от неконсолидирания годишен отчет на дружеството. Резултатът е следствие от намалелите общи приходи от дейността на производителя на минерални торове - с 2.8% по-малко спрямо 2017-а. В същото време разходите за дейността са нараствали с 13% на годишна база.

Намалението на продажбите през миналата година се дължи главно на срив на вътрешния пазар на амониев нитрат, който не може да бъде напълно компенсиран със значително по-добрата реализация в страните извън Европейския съюз, отчитат мениджърите в доклада се за дейността на торовия завод. Изтъргуваните обеми на амониевия нитрат бележат спад със 7.94% спрямо 2017-а. Друга причина за неблагоприятния общ резултат на приходите е сериозно намаленото количество, реализирано в страните от Европейския съюз. Освен обема, негативно е засегната и ефективността на продажбите поради продължаващата изключително остра ценова конкуренция на пазара на азотни торове в страната и на международния пазар, отбелязват от фирмата.

Но пък продажбите на амоняк се увеличават с 12.7% на годишна база.

През тази година се очаква продажбите на амониев нитрат да бъдат увеличени и да бъде достигнат общ обем от 575 хил. тона. Прогнозите за вътрешния пазар са да бъдат надхвърлени нивата на сделките от миналата година с около 50% и да достигнат 390 хил. тона. Очакванията са за продажби на амониев нитрат през тази година за 232 млн. лева.

За последните дванадесет месеца акциите на димитровградския торов завод са поевтинели от 46.19 лева до 20.20 лева за един брой.

След разпределения дивидент от по 0.20 лв. за акция от печалбата на "Неохим" за 2017 г., явно през тази акционерите няма да получат нищо. Поне това се вижда от дневния ред на публикуваната покана за провеждане на общо събрание на 18 юни. В дневния ред са точките за приемане на докладите (индивуален и консолидиран) за дейността през миналата година и одитираните (индивидуален и консолидиран) годишни финансови отчети за 2018-а.

Акционерите ще обсъдят предложените от мениджърите договори за дистрибуция на "Неохим" АД (като продавач) с "Евро Ферт" АД и "Бореалис Л.А.Т" ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия, като дистрибутори. Ще се разгледа и рамков договор за продажба между "Неохим" (купувач) и "Асенова крепост" АД (продавач) с периодични доставки на полимерни опаковки за торовия завод.

Facebook logo
Бъдете с нас и във