Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По-ниски приходи и печалба за "Трейс груп" за полугодието

Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през 2020 година и след това. Анализирайки евентуалните рискове и негативните последици от пандемията, мениджърите на инженеринговата фирма "Трейс груп холд" АД също са предприели редица мерки като реакция на случващото се. Преструктурирана и оптимизирана е дейността на дъщерните дружества, като са  използвани всички законови възможности - дистанционен режим на работа, намалено работно време, прекратяване дейността на отделни звена.

В тази връзка от компанията съобщават, че е възможно наложените ограничения да доведат до удължаване на срокове за изпълнение или да бъдат ефективно преустановени строителни дейности, свързани с подизпълнители на дружеството поради предприетите от държавата мерки за ограничаване предвижването на хора и стоки в страната и чужбина.

Вследствие на въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията, която предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност и поражда значителна неизвестност за бъдещите бизнес процеси, съществува реален риск от спад на продажбите на дружеството, отбелязват в отчета си за полугодието мениджърите на "Трейс груп холд".

Печалбата на пътностроителната фирма се свива над два пъти, което се случва на фона на намалението на приходите (без финансовите) от дейността. В края на юни те са в размер на 46.72 млн. лева. Паричните постъпления по строителни договори на фирмата формират 94.27%  от общите приходи на компанията. В края на март тази година този дял бе 93.77 процента. Но тези пари  са намалели с 12.28 млн. лева спрямо полугодието година по-рано.

Разпределени по сегменти, общо 43.49% от всички приходи са от дейността на фирмата в страната, а останалите идват от клоновете й в чужбина. За сравнение, в края на първото тримесечие на 2020-а общо 57.74% от паричните постъпления бяха осигурени от дейността в България.   

Намалената строителна дейност естествено е свила и разходите на "Трейс груп холд" към края на юни с над една четвърт. По-малки са били харчовете за суровини и материали и за за външни услуги. Нараснали са обаче разходите за заплати и осигуровки.

Разгледани по географски признак 57.46% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, а останалите - 42.54 , в клоновете на дружеството. Фирмата работи на строителни обекти и у нас и в съседна Сърбия.

Прогнозата на мениджърите на "Трейс груп холд" за приходи по договори с клиенти за деветмесечието е за ръст от 7.16% на годишна база до 96.11 млн. лева.
При паричните постъпления по строителни договори очакванията са също за повишение (с 4.31%). Нарастване ще има и при другите приходи на компанията.

Николай Михайлов, който е председател на надзорния съвет контролира 66.97% от капитала. Фирмата "Галини – Н" ЕООД има дял от 9%, собственост на други инвеститори са 24.01% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във