Банкеръ Daily

През четвъртото тримесечие на 2020 г.:

По-малко разрешения за строежи у нас

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали по-малко разрешителни за строеж на нови сгради, показват данните на Националния статистически институт в сравнение със ситуацията през същия период на 2019 г.

Така издадените разрешителни са за 1451 жилищни сгради с 9779 жилища в тях и 1 142 665 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 28 297 кв.м РЗП и на 1005 други сгради с 515 431 кв. м РЗП. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. те намаляват с 4%, жилищата в тях са повече с 30.8%, а разгънатата им застроена площ - с 27.5%.

Издадени са разрешителни за строеж на 33.3% по-малко административни сгради, но с 34.4% по-голяма РЗП. Също така издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8.9%, както и разгънатата им застроена площ - с 15.6%.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%, но жилищата в тях се увеличават с 31.9%, както и общата им застроена площ - с 18.5%. По-малко са и издадените разрешителни за  други видове сгради съответно с 50 и 10.3%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 40.1%, докато на другите сгради е с 2.1% повече.

Очаквано най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125, и София - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3 624, София (столица) - 3 413, Варна - 604, Бургас - 496, и Благоевград - 300.

През последните 3 месеца на годината е започнал строежът на 1008 жилищни сгради с 5 616 жилища в тях и със 702 408 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 803 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 370 404 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие това с 21.4% по-малко, жилищата в тях - с 4.8%, а разгънатата им застроена площ - с 3.4%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 48% и 67.8%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 8.3%, както и общата им застроена площ - с 29.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 1.5%, а общата им застроена площ - с 3%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 18.2%, а тяхната РЗП - с 8.7%. Започнал е строежът на 6.8% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява с 10.6%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във