Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

По-евтина вода за уязвимите лица

Николай Нанков

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви в четвъртък (25 януари), че започва общественото обсъждане на новия проектозакон за водоснабдяването и канализацията, което ще продължи 30 дни. След това ведомството на Николай Нанков ще го внесе за разглеждане в Народното събрание. 

С новия норматив ще се урежда стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК съоръженията в страната, както и предлагането на услуги в сектора. Текстовете дефинират правата и задълженията на потребителите и регламентират реда на плановете за развитието, изграждането и управлението на водните системи.

В хода на общественото обсъждане ще бъдат приемани предложения за управлението на ВиК системите и съоръженията след приключване или изтичане на действащите към момента договори за тяхното стопанисване. Очакват се и становища за предоставянето на услугите, за промени в границите на обособените територии или броя на ВиК операторите, за начина на управление на активите. 

Регионалното министерство пусна за обсъждане и Механизъм за гарантиране на защитата на уязвимите потребители в контекста на Стратегията за финансиране на ВиК отрасъла. Защитата на тези лица ще се реализира чрез новия закон. 

За определените като "уязвими" ще има преференции. На тях ще се гарантира разходването на минимално количество  вода на ден (до 50 л), или 1.5 куб. м на месец с цена от 1 лв. за кубик. Разликата до определената от съответния оператор цена ще се субсидира от държавния бюджет, т.е. от данъкоплатците. Във въпросния механизъм се предвижда също така доставката, монтажът и пломбирането на водомер на уязвимите лица да се извършва от оператора, а разходите да му се възстановяват от хазната.

Информация за лицата, попадащи в обхвата на групите уязвими потребите, ще бъде подавана от Агенцията за социално подпомагане.

Проектонормативът предвижда изграждането и на подземен кадастър, който ще описва цялата ВиК мрежа в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във