Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По-евтин природен газ, а парното, топлата вода и тока без промяна

Комисията за енергийно и водно регулиране съобщи новата, по-ниска  цена на природния газ, който ще се продава у нас през януари. 

С решението  си КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2021 г. в размер на 26,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За декември 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 27.70 лв./MWh.  

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени, съобщават от регулатора.

Ценовото решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт",  условията по договора между „Булгаргаз“ ЕАД и Azerbaijan Gaz Supply Company Limited /AGSC/ и споразуменията към него.

В приетото от  КЕВР решение е отчетена предложената на 1 януари 2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за декември 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, осреднените цени на алтернативните на природния газ, горива: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0.1% към 31 декември 2020 година. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и новите количества природен газ, които се доставят от 1 януари 2021 г., съгласно договора с AGSC, Азербайджан.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във