Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По европрограма "Региони в растеж“ са сключени договори за 2,5 млрд.лева

Към днешна дата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която е най-мащабната за обновяване облика на българските региони, са сключени 587 договора на обща стойност над 2,5 млрд.лв., с което е договорен 86% от бюджета й.  113 от тях вече са успешно приключили.

Оперативната програма финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете. На 5 юни заместник-министърът на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова се отчете пред Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тя подчерта, че се работи  активно и по подготовка за бъдещия програмен период – 2021-2027 г. Основната посока е въвеждането на териториалното измерение на инвестициите с възможността да се фокусират мерките по-целенасочено. До края на годината предстои да бъде дадена възможност за кандидатстване  по програмата в размер на  14 млн. лв. за 28-те по-малки общини, бенефициенти на програмата, които ще се инвестират в мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

През настоящия период се обновяват 448 обекта на образователната инфраструктура на стойност над 642 млн. лв. Сред тях са 122  детски градини, 308 училища,  5 обединени детски комплекса, 13 университета.  „Това е огромна подкрепа в реализацията на основния приоритет на правителството за модернизация на българското образование и подобряване на качеството. Със  121 млн.лв. лв. се реновират  542 социални жилища. Над 53,4 млн.лв. са фокусирани в обновяване на 66  сгради на общинската и държавната администрация. По програмата се санират и обновяват  37 Районни и Гранични полицейски управления, в които се влагат почти 17 млн. лв.  Над 9,4 млн. лв. се инвестират в ремонта на 26  Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“.  С мерки за енергийна ефективност се обновяват и 602 жилищни сгради, като инвестицията надхвърля 142, 6 млн. лв. 

С над 434 млн. лв. от програмата се реализират над 333 обекта на градската среда. Ремонтират се и се изграждат нови паркове, градини, междублокови пространства, детски и спортни площадки, площади, булеварди, улици, пешеходни зони, велоалеи. В резултат се облагородяват 4 045 454,56 кв. м незастроени площи, включително 10,4 хектара площ на рехабилитираната земя в зони с потенциал за икономическо развитие. Почти 350 км ще бъдат подобрените трасета на обществения транспорт, в който се инвестират близо 278 млн. лв. Обновяват се 3 депа, 53 спирки, доставят се 263 информационни табла, изграждат се 25 интелигентни пешеходни пътеки, 50  светофара, внедряват се 9 интелигентни транспортни системи и се купуват 96 нови транспортни средства в големите български градове.

Близо 165 млн. лв. се влагат за модернизиране на спешната помощ в страната. С парите се предвижда около края на годината да започне основен ремонт и преоборудване на  235 обекта на спешна медицинска помощ, купуване на 400 нови линейки и др.  Зам.-министър Николова посочи, че въпреки забавянето на проекта за реформа в спешната помощ, вече се отчита добър напредък. Сключени са договори за доставка на линейки за по-голямата част от страната, като се водят дискусии за преодоляване на трудностите за осигуряване на автомобилите с висока проходимост. През месец февруари е публикувана процедура за  избор на изпълнител за доставка на оборудване и апаратура, като офертите са в етап на оценка. Подготвят се за обявяване всички поръчки и за избор на фирми за ремонта на  центровете за спешна медицинска помощ. С над 418 млн.лв. се реконструират  или рехабилитират 505 км пътища от републиканската мрежа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във