Банкеръ Weekly

Играчите по ЗОП спазват само едно правило:

По-добре малка далавера днес, отколкото голяма вдругиден!

Докато чакаме Брюксел да покрие щетите ни от пандемията, ние продължаваме да си го доим... като българска крава: всеки ден пуска, но никога не пасе

Както се вижда и с невъоръжено око, автокрановете на "Екселор холдинг груп" (на дясната снимка), паркирани в една от софийските бази на "ЧЕЗ разпределение България" (ул. "Гинци" № 32), нямат нищо общо с "телескопи" (на лявата снимка), необходими за качественото и безопасно изпълнение на европроекта.

Ако тръгнем да се обзалагаме със случайните минувачи по софийските улици, най-вероятно ще спечелим всички басове на тема "Знаете ли какво представлява Програма " LIFE" на Европейския съюз и колко пари трябва да бъдат раздадени с оглед разпоредбата на чл. 4 от Регламент № 1293/2013 през програмния период 2014-2020 година"? Наистина ще спечелим всички басове, така че обясняваме накратко: става дума за общ бюджет от 3.457 млрд. евро, разпределен в две подпрограми: "Околна среда" - 2.593 млрд. евро и "Действия по климата" - 864 млн. евро.

 

Преди около пет години "ЧЕЗ Разпределение България" кандидатства по тази програма с нарочен проект - "LIFE FOR BIRDS ON POWER LINES“. Общата стойност е 2.648 млн. евро, от които европейските пари са 1.832 млн. евро, а собственото участие - 816 000 евро.

Партньор на компанията е Българското дружество за защита на птиците, а крайната цел - опазване на популациите на застрашени видове птици чрез намаляване на смъртността, причинена от токови удари и сблъсък с въздушни линии и т.н.

С други думи, периодично хората на "ЧЕЗ разпределение България" ще трябва да работят в

пресечени и трудно достъпни местности,

главно на пет, десет, че и повече метра височина. 

Изпълнението на проекта стартира на 1 октомври 2017 г. и трябва да приключи на 31 декември 2022 година.

За по-безопасно и качествено изпълнение на част от дейностите, Управителният съвет на "ЧЕЗ разпределение България" решава да бъдат купени три автокрана с вишки, необходими и за "изпълнение на ежедневните задачи, отстраняване на аварии по електропроводите и подобряване електроразпределителната инфраструктура в труднодостъпните райони на Западна България."

Поради тази причина, най-важните характеристики на въпросните машини са четири: да са сравнително малки, да катерят стръмно (т.е. да са със задвижване 4х4), да носят тежко (товароносимост на крана над 4500 кг.) и да вдигат нависоко (работна височина на крана 16 метра).

Безспорно обаче най-важното условие, което кандидат изпълнителите са задължени да покрият е, че новите придобивки

задължително трябва да са с телескопични стрели.

Образно казано - да се прибират и изваждат като антени на транзистор, а не да се сгъват и разгъват като дюлгерски метър.

Прогнозната стойност е 720 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца и започва да тече от подписването на договора с победителя.

Първата обществена поръчка е обявена с Решение № 18-078-1 от 27 септември 2018 г., но от нея нищо не излиза. Няколко месеца по-късно - с Решение № 18-126-1 от  22 януари 2019 г. УС на "ЧЕЗ разпределение "България" прави втори опит, този път - успешен.

Оферти подават общо седем фирми: „Екселор холдинг груп" ЕООД, „Авангард мото 5" ЕООД, “Бг телеком инфраструктура" ЕООД, „Булавто България" АД, „Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД, "Евро сълюшънс“ ЕООД и „Дестинация България" ЕООД.

Същинската битка започва на 1 март 2019 г. - с отварянето на офертите, и приключва три месеца по-късно - на 4 юни, когато УС на "ЧЕЗ разпределение България", в качеството си на възложител, приема заветното решение, в което се казва:

" I. Утвърждава

отразеното в доклада на комисията класиране

на участниците вследствие проведената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1-во място: „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, с комплексна оценка КО = 100 т., формирана от предложената цена за доставка на един брой автокран-вишка в размер на 208 141.00 лв., без ДДС (95 точки) и гаранционен срок от 60 месеца (5 точки);

2-ро място: „ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с комплексна оценка КО = 97.19 т., формирана от предложената цена за доставка на един брой автокран-вишка в размер на 209 939.00 лв., без ДДС (94.19 точки) и гаранционен срок от 36 месеца (3 точки)..."

Решението на възложителя

не е атакувано пред Комисията за защита на конкуренцията,

защото по онова време - лятото на 2019 г., няма защо. Документацията на "Екселор холдиг груп" е перфектна. И не само отговаря на изискванията по поръчката, ами издържа и на всички насрещни проверки, направени от конкурсната комисия заради сигнали за нередности, подадени от други участници.

Защо тогава се налага да изхабим цяла вестникарска страница за проблем, който не съществува?

Заради един сигнал, който кривна към "БАНКЕРЪ" напът към кабинетите на финансовия министър Владислав Горанов, директора на АДФИ Георги Начев и главния прокурор Иван Гешев.

Та в този сигнал се казва дословно следното (пропускаме увода, преразказващ историята на обществената поръчка): 

"С настоящото Ви сигнализирам, че доставените автокран-вишки

не съответстват на техническата спецификация по договор.

На страница 14, от „Приложение №2“ към договора е приложен чертеж на предложените автокран-вишки - тип подвижна работна площадка с телескопична стрела и централно разположена (между четирите стабилизиращи опори)  въртяща основа.

Доставените автокран-вишки са с друг тип повдигателно съоръжение. Те са със съставна шарнирна стрела, състояща се от раменна секция и шарнирно закрепена към нея телескопична секция, а въртящата основа е разположена непосредствено върху предните стабилизиращи опори.

Реалната товароносимост на доставените машини също не отговаря на заданието: тя е значително по-малка от декларираните в точка 4.1. от Техническото предложение 11 310 килограма. 

Освен това доставените машини

не разполагат с пулт за управление в коша

(както е декларирано в точка 5.9. от Техническото предложение), а обслужвана работна височина е доста по-малка от изискуемите и декларираните в Техническото приложение 16 метра..."

Светна ли ви лампата?

Точно така: поръчката  е спечелена с конкурсна документация като за учебник, а след това победителят е правил каквото си е искал, защото Бог високо, а цар - далеко!

Номинален собственик на

фирмата победител - "Екселор холдинг груп" ЕООД

е 79-годишната Илка Каменова, а управител - 36-годишната Магдалена Василева. "Злият гений" обаче, който дърпа конците и чиято собственост е била фирмата до септември 2017 г. се казва Росен Маринов. И е адски стар познайник както на традиционните участници в подобен тип обществени поръчки, така и на т. нар. орли на правосъдието;

Било заради десетките сигнали срещу него, включително и за рекетиране на участници в конкурси чрез немотивирани обжалвания на решения по ЗОП пред КЗК и административните съдилища;

Било заради фактът, че в продължение на няколко години беше следствен и подсъдим за подкуп с "червения" заместник-министър на МВР в правителството на Сергей Станишев - Раиф Мустафа, около поръчка за доставка на катери;

Било заради няколко подобни скандала, свързани с подменени доставки на пожарни коли и куп други "неща".

Поне засега не е ясно каква би могла да бъде разликата между обещаните автокранове-вишки и доставените сурогати, защото този тип техника не се продава по общовалиден ценоразпис.

По-важното в случая е, че ръководството на "ЧЕЗ разпределение България" все още има шанс да спаси европейските пари, защото окончателното разплащане по проекта... предстои!

Facebook logo
Бъдете с нас и във