Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По четири програми бизнесът може да разчита на подкрепа

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката подготви пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Активни към края на юли са четири процедури. 

Бюджетът за 

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

е 235 млн. лева. Сключени са 1550 договора на обща стойност 213 млн. лева, съобщиха от икономическото министерство.

Изплатени са вече 123 млн. лв. по 888  договора. Одобрени са и предстои плащане за още 17 млн.  лв. по 122 договора. Продължава разглеждането на 540 финални отчета на обща стойност 73 млн. лева.

Очакващите

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

могат да разчитат на 78 млн. лева. Все още тук няма сключени договори и изплатени средства.

В момента са публикувани резултатите от оценката по процедурата, като общо 1555  проектни предложения  са одобрени за финансиране, които са с обща сума на Безвъзмездна финансова помощ в размер на: 77 750 000 лв. /39 752 943.76 евро/. Одобрените кандидати след извършени служебни проверки от Министерство ан финансите, НАП и Министерството на правосъдието,  са поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване. Очаква се документите от кандидатите, до управляващия орган на ОПИК, да постъпят  до края на август.

На отхвърлените кандидати, на които производството по предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ не е прекратено, са издадени решения за отказ от предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, които са изпратени чрез системата  ИСУН 2020.

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ (III Фаза)

ще получат микро, малки и средни предприятия, които са преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки. Те могат да разчитат на 55 млн. лева. 

Общо 2758 са подадените заявления към по III-та фаза като до момента са изплатени общо 11.1 млн. лв. на 2194 фирми. 

Трета фаза на програмата за подкрепа на МСП е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април същата година. От 2 юли фирмите вече получават своите средства за поскрепа.

По

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение.

Целта е тя да улеснява достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

Не са изплащани средства още по тази програма. 

Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

Към 27 юли са договорени 53 кредита на обща стойност от приблизително 21 млн. лева.

В процес на разглеждане са 181 кредита на обща стойност от 184 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във