Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО 300 ЕВРО ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И ЗЕЛЕНА КАРТА ОТ ДОГОДИНА

Дейността на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) през 2006 г. ще бъде насочена към изготвянето и приемането на подзаконовата нормативна уредба за застраховането, реши годишното отчетно събрание на АБЗ, което се проведе на 11 май 2006 г. в столичния гранд-ходел София. Браншовата организация на застрахователите ще участва и в разработването и изменението на данъчното законодателство в областта на застрахователния бизнес, ще предложи изграждането на Съвет на фонда като орган на Гаранционния фонд, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането. Предстои и провеждането на Кръгла маса по въпросите на катастрофичните рискове с участието на Световната банка, както и съвместни срещи на асоциациите на застрахователите в Гърция и Румъния за координация по създаването на Балкански застрахователен пул. В доклада на УС на АБЗ се подчертава също, че браншовата организация е обсъждала регулярно с изпълнителните директори на застрахователните дружества членки на АБЗ, с държавни и частни институции и други браншови организации проблемите на правната застрахователна рамка във връзка с хармонизирането на националното законодателство с правото на ЕС във финансовия сегмент на застраховането.
На годишния форум на АБЗ е приет за нов член на асоциацията застрахователят ДСК Гаранция и са изключени компаниите с отнет лиценз Хилдън/Юпитер и МЗК Европа. С решение на УС на асоциацията бяха наградени застрахователи, журналисти и медии, отразили най-пълно дейността на АБЗ и дискусиите по приемането на Кодекса за застраховането. Сред наградените е и вестник БАНКЕРЪ.
Във връзка с предстоящите изменения на Кодекса за застраховането председателят на УС на АБЗ Даниела Конова обясни след събранието, че застрахователната гилдия се е обединила около идеята за гратисен период, докато задължителните автомобилни застраховки Гражданска отговорност и Зелена карта не се слеят според изискванията на европейската директива. В преходния период да бъде издаван унифициран сертификат, отговарящ на европейските стандарти за наличие на Гражданска отговорност и Зелена карта, искат застрахователите. Обхватът на Гражданската отговорност у нас е крайно недостатъчен, смята Конова. По предварителни разчети на актюерите от Орел Г Холдинг годишната премия на задължителната автомобилна застраховка през 2007-а ще бъде около 300 евро, като цената ще се доближи до тази на Зелената карта, казва Конова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във