Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По 1695 лв./дка плаща „Адванс Терафонд“ за новите покупки на земя

През юли от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ продължават да увеличават своя портфейл от земеделски земи. Закупени са още 478 дка в страната, но при по-ниска средна цена спрямо юни - 1695 лв./декар. През шестия месец агрофондът трябваше да плаща по 1806 лв. за тези придобивания.

През юли няма извършени продажби.

В крайна сметка най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната, притежава вече 185 496* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии, според месечния бюлетин на дружеството. Дейността му е свързана с купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба на земеделски и урбанизирани земи в България.

То няма право само да обработва тези ниви затова ги отдава под наем/аренда.  Към момента  446 земеделски производители са подсигурени със 144 148 дка земя за обработване. Така агрофондът им осигурява възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

Очакваните приходи за стопанската 2021-2022 г. са 6 004 306 лв., от които авансово са събрани 51 процента. Средната догоровена рента расте в последните три години като вече е в размер на 41.65 лв./декар.

За земеделската 2020-2021 г. са събрани 90.3% от дължимите вземания, a за 2019-2020-а – вече 98.3 на сто.

 

* Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook logo
Бъдете с нас и във