Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пловдивско предприятие за млечни продукти замърсява околната среда

S 250 1f1c6d83 30fa 4b14 8173 68c8a110800f

Започна процедура за отнемане на разрешително за заустване на отпадъчни води на млекопреработващо предприятие, заради извършени нарушения на Закона за водите. Процедурата е започната от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив заради замърсяването на р. Черна при с. Маноле. 

Припомняме, че в рамките на по-малко от 2 месеца постъпиха множество сигнали за замърсяване на р. Черна при село Маноле от медии и жители на населеното място. От 3 март тази година регионалната инспекция на екоминистерството в Пловдив извърши 5 проверки и три пъти взе проби съвместно с Регионалната лаборатория.  При извършените проверки и анализ на водни проби се установи незаконно заустване на непречистени отпадъчни води от предприятие за производство на млечни продукти, собственост на "Млечни продукти" ООД, гр. Пловдив. Също и превишаване на емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води от предприятието в р. Черна.

Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите към момента са в ход две административно-наказателни процедури. До сега на дружеството са издадени две наказателни постановления през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4000 и 5000 лева.

Дадено е и предписание за реконструкция на пречиствателното съоръжение на обекта с изграждане на второ стъпало за пречистване.

Освен това Регионалната инспекция по околната среда и водите е сезирала Областна дирекция "Безопасност на храните" за освобождаване на суроватка като остатъчен продукт в околната среда. Пловдивската екоинспекция ще уведоми прокуратурата за регистрираните случаи на замърсяване на р. Черна във връзка с проявения значителен обществен интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във