Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пловдив следва тенденцията на растеж на населението и създаване на работни места

Кредитният рейтинг на община Пловдив е стабилен (ВВВ). Това потвърдиха от Standard & Poor’s Global Ratings в официален доклад изпратен до община Пловдив. Рейтингът е повишен от “BBB-“ (положителен) на “BBB” (стабилен), съобщиха от общината в Града под тепетата. Анализаторите очакват финансовите показатели на Пловдив да останат устойчиви благодарение на силното икономическо възстановяване на България след COVID-пандемията. Стабилните бюджетни резултати, заедно с финансовите потоци от ЕС, вероятно ще запазят дълговата тежест ниска, а нивата на паричните средства високи. „Поради това повишихме кредитния рейтинг на емитента на град Пловдив на „ВВВ“ от „ВВВ-“ и определихме стабилна перспектива“, се казва в документа.

От S&P Global Ratings обмислят още повишаване на рейтинга при фундаментално подобрение във финансовото управление, генериране на по-надеждни многогодишни прогнози и ангажимент за поддържане на разумно и проактивно управление на ликвидността.

Наблюдават се устойчиви бюджетни резултати на Пловдив както през 2020 г., така и през 2021 г., въпреки пандемията. Това позволява градът да поддържа много ниските си нива на дълг. През последните две години Пловдив отчита по-силни бюджетни резултати, отколкото е било планирано.  Комбинацията от силно национално икономическо възстановяване, трансфери от централното правителство и постоянен приток на средства от ЕС ще продължи да осигурява добри бюджетните резултати на общината. Очакванията са за скромни и временни бюджетни дефицити след капиталовите сметки, особено през 2022 г., тъй като градът наваксва своите инвестиционни разходи, отбелязват от кредитната агенция.

Прогнозата е, че икономиката на Пловдив ще покаже силно възстановяване на растежа на реалния БВП през 2022 г., което ще намали нивата на безработица, които вече са ниски в сравнение с международните конкуренти. Пловдив е вторият по големина град в България и икономиката му се оказа до голяма степен устойчива на фона на пандемията, като се сви с приблизително 4.4% през 2020 година. Градът ще продължи да отразява тенденцията за възстановяване на националната икономика от 4.3% ръст на реалния БВП през 2022 г., преди да се забави до 3.8% през 2023 г. и 3.3% през 2024-а.

Нивата на доходите на града обаче ще останат скромни в международен контекст, като БВП на глава от населението е около 11 800 долара през 2022 година. Досегашната тенденция на растеж на населението и създаване на работни места над средното за България ще продължи.

Силното икономическо възстановяване на България ще оказва положително въздействие върху генерирането на данъчни приходи в града, макар и с по-бавни темпове в сравнение с последните две години.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във