Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пловдив ще класифицира язовирите по степен на потенциална опасност

В Областна администрация в Пловдив е създадена и вече работи комисия, която ще извърши класификация на язовирите по степен на потенциална опасност, съобщиха от пресцентъра на област Пловдив.

Комисията е сформирана съгласно Закона за водите и в нея са включени представители на Областна администрация, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", Районна дирекция "Пожарна безопасност и  защита на населението", както и представители на общините, на чиято територия се намират язовирите. Освен класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, комисията ще определи кои от малките язовири не подлежат на контрол по закона за водите.

След проведеното първо заседание на комисията е установено, че има непълнота в нормативната база и това затруднява класифицирането на малките язовири. За следващата седмица е насрочено  второ заседание, на което ще  бъде обсъдено преодоляването им.

На територията на област Пловдив има 336 язовира, от тях 249 са собственост на общините, шест са държавна собственост, 31 - са на "Напоителни системи", 45 се стопанисват от сдружения за напояване, три язовира са частна собственост, и два са с неизяснена собственост.

Област Пловдив е разположена в централната част на Южна България на площ от 5972 кв. км (5.4% от територията на държавата) и има население около 668 334 човека. По-големите реки, които протичат през територията, са Марица, Тунджа, Арда, Стряма, Сазлийка и други, около които са разположени долини с обработваема земя. Много са също и язовирите в територията на района - Кричим, Пясъчник, Копринка, Жребчево, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград, Голям Беглик, Белмекен, Батак, Доспат, Широка поляна и други. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във