Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пловдив ще е центърът на Южен централен район

Пловдив ще бъде предложен за център на растеж и двигател за развитие на Южен централен район в новия програмен период 2021-2027 г. Това съобщи зам. регионалният министър Деница Николова.

Три са основните приоритети за икономическото развитие на територията – засилване на конкурентните позиции на района чрез инвестиции във факторите на растежа, подобряване на социалната и екологична среда и устойчивостта спрямо рискове от бедствия и климатични заплахи и по-балансирано териториално развитие и намаляване на вътрешнорегионалните неравенства.

Основните проблеми на района са липсата на добри транспортни връзки  в южните и периферни части на района, което води до вътрешнорегионални различия. Сериозен е и проблемът с обезлюдяването на най-южните области.

Николова подчерта, че за да се подобри стандартът на живот на хората със средства от ЕС се насърчава обхват на мерки върху по-големи територии/функционални зони. Фокусът на инвестиции от европейските фондове след 2020 г. ще е върху оформяне на комплексни решения и проекти, обхващащи по-голяма част от населението и имащи по-голяма добавена стойност, което е свързано с извеждане на икономическите потенциали за развитие. „С новата регионална политика по-големите общини ще могат да си сътрудничат с по-малките и да се осъществяват съвместни проекти“, коментира още тя.

Южен централен район обхваща около 20% от територията на страната, 14 % от населението и  21% от общините в страната. Районът търпи най-голям възходящ тренд от гледна точка на повишаване на БВП, но той е неравномерен и съсредоточен основно около трите основни центъра, разположени по протежение на големите транспортни коридори, които съществуват в северните части на района - Пазарджик, Пловдив и Хасково. Затова трябва да се намери начин за насочване на инвестиции към южните и по-периферни части от него, което предпоставя не само по-добра транспортна свързаност с тях, но и осъществяване на икономически мерки, които да доведат до намаляване на миграционните процеси.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във