Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пловдив с повече разрешителни за строеж на жилищни сгради от София

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в България са издали разрешителни за строеж на 1247 жилищни сгради със 7832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 67 404 кв. м РЗП и на 1 149 други сгради с 560 208 кв. м РЗП, съобщават от НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.6%, броят на жилищата в тях - с 33.0%, а общата им застроена площ - с 29.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административнии други видове сгради също се наблюдава спад съответно с 15.2 и 12.9%, а общата им застроена площ е по-малко съответно със 70.0 и 28.3%

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7.3%, броят на жилищата в тях - с 25.4%, а разгънатата им застроена площ- с 26.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства със 7.7%, а тяхната разгъната застроена площ - със 103.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради също се увеличават с 12%, но тяхната РЗП намалява с 12.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 220, София (град) - 213, Варна - 107, София (област) - 107 и Бургас - 96. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (град) - 2 906, Пловдив – 1 389, Бургас - 620,  Кърджали - 600 и Варна - 582.

През първото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях и с 625 846 кв. м обща застроена площ, на 17 административни сгради/офиси с 30 743 кв. м РЗП и на 644 други сгради с 573 305 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 6.8%, жилищата в тях - с 23.8%, а общата им застроена площ - със 17.4%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 54.5%, а тяхната обща застроена площ - с 216.4%.

Започнатите други видове сгради се увеличават с 3.2%, докато тяхната РЗП е по-малко с 2.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г., започнатите нови жилищни сгради са повече с 20.5%, жилищата в тях - със 7.8%, а разгънатата им застроена площ - с 31.4%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 5.6%, но тяхната РЗП нараства с 35.9%.

При започнатите други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 37.9%, така и при общата им застроена площ - с 33.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 153 жилищни и 101 други сгради; Бургас - 107 жилищни и 50 други сгради; Варна - 119 жилищни и 22 други сгради; София (столица) - 110 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Стара Загора - 70 жилищни, 3 административни и 53 други сгради.

Facebook logo
Бъдете с нас и във