Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЛЕВЕНСКО ПИВО ЩЕ СЕ ВЛИВА В КАМЕНИЦА

Година след като пивоварните Астика и Бургаско пиво се вляха в Каменица, същата участ се подготвя и за Плевенско пиво, научи през седмицата в. БАНКЕРЪ. Проблем пред обединението досега бе, че плевенската фабрика е публично дружество. А Законът за публичното предлагане на ценните книжа повелява, че при обединяването на такъв тип дружество с други новата компания също трябва да е публична. Но мениджърите на белгийския концерн Интербрю, който е реалният собственик на бирените заводи в Плевен, Пловдив, Хасково и Бургас, вече са разрешили ребуса. В Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) е депозирано търгово предложение за изкупуване на книжата на дребните акционери в плевенското предприятие, като единичната им цена е 9 лева. И при положение че белгийците, заедно със свързани с тях фирми държат 90.255% от капитала на Плевенско пиво, те ще могат да отпишат дружеството от регистъра на публичните емитенти след приключване на търговото предложение. Така и сливането между плевенската фабрика и Каменица ще стане напълно възможно. Дори е ясен и срокът за обединението - краят на тази или началото на следващата година.
Единствената пречка пред осъществяването на плана са членовете на ДКЦК. В сряда (25 юли) те наложиха временна забрана на публикуването на търговото предложение. Аргументите им са по-скоро формални, което означава, че след отстраняването на грешките офертата ще бъде приета. Искането на комисията е да се премахне текстът, според който акционерите могат да продадат акциите си само при наличието на депозитарна разписка. В ДКЦК отдавна застъпват мнението, че разписката не е никакъв документ и не може да се изисква по никакъв повод.
Интербрю е известна с доброто си отношение към дребните акционери. През последните години компаниите от структурата на белгийския концерн разпределяха цялата си печалба като дивидент. Така редица работещи в заводите на групировката, които едновременно с това бяха закупили преференциални акции, се радваха на годишни приходи от дивиденти в рамките на няколко хиляди лева. Така че и собствениците на книжа от Плевенско пиво едва ли имат сериозни основания да се опасяват от пренебрегване на интересите им след вливането на тяхното дружество в пловдивската Каменица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във