Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Плевен става център от национално значение за развитието на Северна България

Моделът "умерен полицентризъм" е избраният за урбанистично развитие на страната за остатъчния срок на действие на Националната концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 година. Това съобщиха от пресцентъра на Община Плевен след участието на кмета Георг Спартански в заседанието на Съвета по регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на което е разгледана актуализацията на този документ.

Актуализираната концепция ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 година.

На национално равнище, развитието на столицата като метрополен град е съчетано с успешно развитие на ограничен брой центрове от второ йерархично ниво с национално значение. Това са Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Според този модел в Северна България ще доминират двата големи града от второ ниво - Плевен и Русе. Като техен равностоен партньор ще се развива Велико Търново, който показва възможности и тенденции да премине от трето към второ йерархично ниво. В документа са представени накратко обликът и основните потребности на градовете.

За Плевен е отчетено: "запазва статута си заради важната роля в тази част на България. Очаква силно подобрена свързаност с изграждане на АМ "Хемус". Той е силен медицински и университетски център с изявени надобластни функции, но все още изпитва последствията от преструктурирането на икономиката и силното редуциране на военните функции (ШЗО). Запазва своята висока значимост по всички показатели. Между важните за града, но нереализирани проекти и проектни идеи, са: 1) Подобряване на регионалната свързаност с европейската транспортна мрежа - 27 км обходна връзка между първокласен път Е83 "София - Русе" и второкласен път 35 "Плевен - Ловеч"; 2) Изграждане на връзка към строящата се АМ "Хемус"; 3) Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк; 4) Изграждане на "Агробизнес борса с изложбена част". "С този документ се оборват всички твърдения, че Плевен загива. Не само, че това не се случва, дори напротив - на Плевен се отрежда място като един от трите стълба в Северна България, върху които ще се гради бъдещата свързаност между регионите в страната ни", подчерта Спартански.

Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения.

Водещ приоритет на концепцията става намаляване на неравенствата между регионите в България. Анализът на изпълнението на стратегическия документ в последните седем години отчита, че желаният модел на "умерен полицентризъм" все още не е постигнат напълно. "С предложените изменения се очаква в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие", отбелязва кметът Спартански.

В актуализирания документ като нов компонент се въвеждат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали, както по географски признак, така и по социално-икономически и екологични признаци. Като район от йерархично ниво 1 е дефинирана столицата София, следват я големи градове от йерархично ниво 2, центрове с национално значение за територията на районите. За такива в Северна България са определени Варна, Русе и Плевен, а в Южна България - Бургас, Пловдив и Стара Загора. Следват ги средни градове от ниво 3, малки градове от ниво 4 и малки градове и села от ниво 5.

В документа е записано, че градовете от второ ниво, сред които Плевен, освен в ролята си на регионални центрове, са сред най-атрактивните дестинации за инвестиции - според класацията на fDi Magazine "Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019".

Facebook logo
Бъдете с нас и във