Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЛАЩАНЕТО ПОД МАСАТА СЪСИПВА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВИ

Г-н Делгадо, всяка болница във всяка страна има специфични проблеми. Могат ли обаче да де формулират общи проблеми на болниците в Европа?
- Универсалните трудности са свързани преди всичко с разходите. Болниците непрекъснато увеличават средствата си за здравна помощ и за медицински услуги най-малкото защото се въвеждат съвременни технологии и идват непрекъснато нови и нови пациенти. Населението като цяло е застаряващо, а именно по-възрастните по-често посещават лечебните заведения. Средствата не са достатъчно, за да предоставяме добри услуги и грижи за всички пациенти. Някои страни са по-богати и по-добре се справят с този въпрос. Но навсякъде съществуват проблеми с дълговете.
И как обикновено се покриват тези дългове? Практика ли е те да се изплащат от държавата?
- Зависи от болницата и от страната. Използват се два типични механизъма на финансиране. Първият е плащане от страна на правителството, като се използва ресурс, събран от данъчното облагане. В други страни - като Германия, Австрия, Нидерландия, разчитат на осигурителната система. Но независимо от начина на финансиране крайното заключение е, че парите са недостатъчни, за да се отговори адекватно на различните потребности на пациентите.
Има ли рецепта в този случай? Какво трябва да се направи, за да се преодолее дефицитът?
- Можем да изискваме повече пари от населението, като налагаме по-високи данъци или други застрахователни и осигурителни схеми, свързани с дохода. Важно е да уточним: когато говорим за осигурителни механизми, можем да имаме два различни подхода. Единият е свързан с доходите на семейството, а другият - с риска да заболеем. Разликата е много голяма. При застрахователния или осигурителния механизъм, който е основан на доходите, плащате повече, ако печелите повече. Общественият принцип за осигуряване на населението прилича на данъчна система. В някои страни, като Германия например, се опитват да извлекат повече средства от приходите на населението за покриване на разходите за здравни услуги. Успоредно с това обаче се стремят и чрез такси да вземат повече пари от отделните пациенти.
Имате предвид - чрез доплащане на здравните услуги?
- Точно така - допълнително плащане директно от пациентите. И това може да доведе до две последици. От една страна, могат да се съберат повече средства и да се покрият повече разходи на здравната система. Но, от друга страна, може да се избегне злоупотребата при потребление на здравни услуги. В някои случаи, например в Португалия, имаме по-умерени данъци, за да се намали вероятността от измами с услуги. Но се сблъскваме с друг проблем. Ако увеличим данъците, ще затрудним достъпа до здравни услуги на хората с по-ниски доходи. И тогава се нарушава принципът на солидарност и равнопоставеност.
Между другото, тъй като давате пример с вашата родина, нека уточним още нещо. Вярно ли е, че в Португалия няма частни болници?
- Не е така. Частни болници има, но те са много малко и са само за социалните групи с високи доходи.
По какво, според вашата информация, българската болнична система изостава от европейските?
- Не съм запознат подробно с вашата система. Имам впечатления само от някои доклади, които съм чел. Вие също имате финансови проблеми. Нямате достатъчно средства, за да покривате разходите в здравеопазването. Трябва да увеличите присъствието на съвременни технологии в болниците и вероятно да подобрите качеството на услугите за пациентите - те да се чувстват по-удобно, да им се предлагат по-добри легла, храна, лекарства и т.н.
Какви препоръки бихте дали на българските си колеги, които се занимават с управлението на здравеопазването?
- Може би е важно, първо, да се посочи необходимостта от по-професионален мениджмънт в управлението на болниците. На второ място, трябва да се уточни как ще се плаща на медиците в болниците. Защото разбрах, че лекарите не са добре платени. И се използва методът за плащане под масата. А не е хубаво, когато липсва прозрачност. Така се променят здравните потребности на населението, или със сигурност - приоритетите му. Лекарите ще предпочитат да лекуват хората, които могат да платят нещо отдолу. А може би те не са най-неотложните пациенти за момента. Това е изключително важен въпрос. Не става дума само за малко доплащане на лекарите, защото нямат достатъчно пари -на пръв поглед това може да послужи за обяснение, но същината на проблема е по-дълбоко.
България очаква да бъде приета в Европейския съюз след няколко месеца. Какво ще спечелят и от какво трябва да се опасяват българските болнични мениджъри и лекари?
- Ползите от присъединяването на страната ви към ЕС могат да бъдат различни. Например - по-добро функциониране на здравната система, програми за обучение и квалификация на лекари, медицински сестри и мениджъри, инвестиции в технологиите. Много е важно да се преразгледа разпределението на легла в лечебните заведения и излишните да се намалят, а да се предоставят повече амбулаторни манипулации и услуги. ЕС може да помогне в тази насока.
Как ще се отрази новата конкуренция на здравния ни сектор?
- Не съм сигурен дали конкуренцията може да реши проблемите на здравната система. Но най-вероятно ще бъде полезна за пациентите, тъй като ще се увеличат възможностите им за избор на лекар. Във всеки случай нужно е да се гарантира наличието на някакъв механизъм за планиране и за контрол и той да остане в ръцете на правителството, за да може да се реагира и да се откликва на най-сериозните проблеми на населението. Защото при определени обстоятелства системата лесно може да бъде доминирана от хората, които имат повече пари. А както вече споменах, те невинаги са пациентите с най-големи и неотложни здравни проблеми.
Докладите, с които се запознах, сочат още, че имате голяма концентрация на ресурси в няколко големи градове на страната. Трябва да дефинирате приоритетите за вашето население. Но това може да направи правителството или здравното ведомство. В същото време управлението може да се децентрализира и да се делегира към отделните региони. Местните здравни органи по-добре познават потребностите на съответното население и могат по-добре да управляват ситуацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във