Банкеръ Daily

Вицепремиерът Атанас Пеканов:

Планът за възстановяване и устойчивост не е достатъчно амбициозен

"Планът за възстановяване и устойчивост е един уникален ресурс и от години в европейския паричен съюз и в еврозоната се говори за нуждата от такъв ресурс за преодоляване на кризите по-бързо, за подобряване на икономиката, и това е много важна инициатива. От друга страна, ние заварваме процеса по изготвяне на този план в една много трудна фаза. Той все още не е изцяло готов, а по мое мнение и не е достатъчно амбициозен." Това заяви служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Той уточни, че в други страни плановете са развити в началото като макрорамка, след което - от отделните по-специфични по ресори министерства и експерти. А тук, по думите му, този подход не е напълно спазен. "Има отворени въпроси, т.е. технически неизправности, които службите на Еврокомисията неформално ни индикират, че не са готови. Планът в сегашния си вид не е готов, а в същото време ние искаме да го подобрим", каза Пеканов пред БНТ.

Служебният вицепремиер допълни, че някои от критиките са, че в сферата на декарбонизацията нямаме достатъчно амбиция, заложените проекти не са достатъчно и не са достатъчно ефективни. В социалната сфера също може да има подобрение. Служебното правителство е започнало много интензивна работа и всеки ден се провеждат срещи.

"Социалните партньори също казаха, че винаги може планът да се подобри, но те също така сложиха тежест върху това, че ние искаме част от тези средства да започнат да идват тази година, защото това ще помогне на възстановяването на икономиката. И съответно има един много деликатен баланс между това да се опитаме да направим подобрения, но и да не се забавяме много, да се опитаме възможно в най-кратък срок той да е готов. В рамките на този служебен кабинет се опитваме той да е готов", посочи още Пеканов.

Работи се активно по осигуряване на прозрачност на изразходване на европейските средства. Вицпремиерът е назначил проверки по всички оперативни програми, за да има сигурност, че те се договарят и изпълняват в нужните срокове. Върви и планирането по следващия програмен период: "По две от оперативните програми има някои притеснения, но бях уверен от управляващите органи, че това е стандартна процедура и винаги в края на програмния период средствата успяват да бъдат договорени, изпълнени и усвоени. Става дума за това, че процентът на изпълнение не е толкова висок, колкото по другите оперативни програми."

Атанас Пеканов допълни, че мониторингът е много важен, за да се осигури тези средства да стигнат до хората. Такива механизми вече са заложени отчасти в Плана за възстановяване. Според него това е един от най-важните приоритети - ЕК да осигури средствата, които са на всички европейци и на всички българи, да стигнат до хората.

Facebook logo
Бъдете с нас и във