Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Планов ремонт спира доставките на природен газ през точката "Странджа 2/Малкочлар"

Във връзка с изпълнението на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал "Къйкьой" на вход в Турция в периода до 28 юни доставките на природен газ през точката "Странджа 2/Малкочлар" са преустановени, съобщиха от "Булгартрансгаз" ЕАД. Прекъсването се извършва съгласно годишните ремонтни програми на съседните газопреносни оператори.

През последните години "Булгартрансгаз" ЕАД работи за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България. В резултат на тези усилия беше увеличен капацитетът на точките "Кулата/Сидирокастро" (Гърция) до 6.1 млн. м3/ден и "Русе/Гюргево" (Румъния) до 2.5 млн. м3/ден. В допълнение, към възможностите за диверсификация чрез доставка от алтернативни източници, повишаването на капацитетите на съществуващите точки на междусистемно свързване с Гърция и Румъния, гарантира сигурността на доставките за потребителите в България и региона.

За периода на техническо обслужване на приемния терминал в Турция "Булгартрансгаз" ЕАД е осигурил необходимия капацитет за доставки на природен газ за България чрез реверсивните връзки на българската газопреносна система с Гърция ("Кулата/Сидирокастро") и Румъния ("Кардам/Негру Вода 1" и "Русе/Гюргево"). Това се отнася включително за количествата, планирани за нагнетяване в подземното газово хранилище "Чирен".

Политиката на държавното дружество за диверсификация посредством увеличаване на съществуващите капацитети и изграждане на нова инфраструктура позволява и  гарантиране на непрекъснатост на доставките на природен газ, както при подобни планови дейности, така и при възникване на извънредни ситуации.

"Булгартрансгаз" ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Като част от общоевропейската газова мрежа, дейността на компанията се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.

Компанията е собственик и оператор на:


  • Националната газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ;


  • Газопреносната мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение – пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония;


  • Подземното газохранилище в Чирен (ПГХ "Чирен") с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.

Преди седмица "Булгартрансгаз" ЕАД обяви първите две обществени поръчки за реализацията на междусистемната газова връзка България-Сърбия. Първата е на стойност 540 хил. лв. без ДДС и е за изработване на технически проект за интерконектора на българска територия. Оферти за участие в нея ще се приемат до 3 юли. 

За втората обявена процедура "Булгартрансгаз" търси консултант по проекта, който ще трябва да упражнява и строителен надзор. Прогнозната стойност на тази процедура е 320 хил. лв. без ДДС, а кандидатите могат да заявят своето участие до 17 юли. 

Междусистемната връзка България-Сърбия трябва да бъде въведена в експлоатация през 2022 г.  и е обявена за проект от общ интерес за Европейския съюз. И тя е част от плановете за диверсификация на доставките на природен газ през България.

Газопроводът е с обща дължина около 170 км и ще се простира между град Нови Искър (България) и град Ниш, (Република Сърбия). От тях около 62 км са на българска територия. След изграждането на газовата връзка тя ще бъде с пропускателна способност 1.8 млрд. м3/г. и с възможност и за реверсивен поток.

Facebook logo
Бъдете с нас и във