Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Пипалата на Бисер Лазов задушиха и "Гипс" АД

Схема за заграбване на едно от най-атрактивните и модернизирани предприятия е разкрита. Прокуратурата е на ход.

Вакханлията с разграбването на активи, гарантиращи вземанията на фалираната през 2014 г. Корпоративна търговска банка продължава. Вече шеста година най-апетитните имоти и дялове от печеливши дружества се прехвърлят към „подходящите“ хора със смехотворни „аргументи“ , а  в същото време възстановяването на дълговете към обявената в несъстоятелност финансова институция  все повече се превръща в мираж.  

 

Последният пример за това е опитът да бъде откраднато едно от работещите дружества – „Гипс“ АД, в село Кошава, Видинско. За това алармират бившите директори на КТБ Георги Зяпков и Георги Христов  в сигнала си до главния прокурор Иван Гешев от 24 септември 2020 година.

От документа, с който в. „БАНКЕРЪ“ разполага, става ясно, че в резултат от развиващото се в момента производство по несъстоятелност на "Гипс" АД (т. дело №55 от 2017 г. по описа на ОС-Видин), съществува сериозна опасност, дружеството и неговите активи „безвъзвратно да бъдат откраднати чрез фалшиви и завоалирани правни способи, наподобяващи законност и законосъобразност, като съдебни органи и администрацията на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да се поставят под заблуждение или да стават съучастници в една фрапираща кражба и манипулация - за сметка на кредиторите на КТБ-АД (н).

В сигнала са описани конкретните действия (или по-точно бездействие) на лица от мениджмънта на „Гипс“ АД, както и на свързани с АД-то лица и търговски дружества, представящи се като негови „кредитори“, които според бившите директори на банката са оплетени „в престъпни схеми“.

Едва ли за някого, който следи  по-отблизо детайлите около т. нар. „Мегадело КТБ“, ще бъде изненада, че и тук е намесено името на един от основните свидетели на Специализираната прокуратура - Бисер Лазов, който, откакто се подвизава в тази си роля, се прероди

от обикновен разносвач на документи в милионер.

И в този случай всичко се случва под носа на синдиците на фалираната банка, които представляват най-големия  кредитор  на „Гипс“ АД - заради шест кредита, отпуснати от КТБ в периода 2008-2013 година. Ако съдим по споразумението между синдиците на банката и мениджърите на АД-то, подписано на 28 април 2017 г., общият размер на дълговете на предприятието  към фалираната банка е над 5.5 млн. лева.

От същият документ става ясно, че тези борчове ще се връщат поетапно, защото дружеството продължава да работи и то добре: според финансовите му отчети, публикувани в Търговския регистър, от поставянето на КТБ под особен надзор през лятото на 2014 г.  досега в касата му са влезли общо... 60.67 млн. лева. Или казано с думи прости, никога не е имало никакъв проблем ръководството на "Гипс" АД да погасява заемите му  към КТБ.

През 2015 г. обаче дружеството спира да обслужва редовно и в пълен обем кредитните си задължения към фалираната вече банка.  "Началниците" й  съответно подават молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника и във Видинския окръжен съд е образувано Дело № 44 от 2015 година.

В рамките на това производство КТБ се явява основен кредитор на "Гипс" АД и иска налагането на привременни обезпечителни мерки. Причината е, че още през ноември 2014 г. мениджърите на "Гипс" АД - Пламен Василев и Юлиян Петков, са учредявали особен залог на търговското предприятие в полза на „Индустриални инвестиции“ АД, дружество, контролирано от небезизвестния "източвач" на КТБ  след нейното затваряне - Веселин Бушев.

Учредени са и договорни ипотеки,

които КТБ   атакува по- късно в отделни дела. Делото по несъстоятелност завършва през пролетта на 2017 г. с постигането на извънсъдебна спогодба. Тя е подписана на 28 април 2017 г. от изпълнителния директор Юлиян Петков и от двамата синдици на КТБ - Ангел Донов и Кристи Маринова.

През есента на 2017 г. друг кредитор на "Гипс" АД - Сдружение „Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - ПРОФОН“ подава нова молба за откриване на производство по несъстоятелност. Видинският съд образува ново дело (т. д. № 55 ), но през април 2019 г. отказва да открие производство по несъстоятелност. Този отказ е атакуван пред Софийския апелативен съд, който половин година по-късно - с Решение № 2619/2019 г. - все пак удовлетворява молбата на ПРОФОН.

Преди  да се случи  това обаче "Гипс" АД вече е било вкарано в схемата, която  авторите на сигнала  до главния прокурор - Георги Зяпков и Георги Христов са описали  като "няколко паралелни и увреждащи кредиторите и акционерите на дружеството действия на управляващите Петков и Василев".

Историята е следната.

На 8 май 2014 г. те сключват договор за цесия с фирма „Реал стил“ ЕООД. По силата на този договор  "Гипс" АД поема задължението да закупи вземания на „Реал Стил“ ЕООД от "Корпоративна търговска банка" АД. В Списъка на приетите предявени вземания на кредиторите по чл. 685, ал.1 от Търговския закон, изготвен от синдика на "Гипс" АД - Любен Иванов, някакви повърхностни данни съществуват.

Според бившите шефове в КТБ Зяпков и Христов обаче това вземане е менте. Двамата уточняват, че преди влизането на квесторите в банката на 20 юни 2014 г., никой в КТБ не е чувал за подобна цесия. И задават логичния въпрос: "Защо и с какъв мотив, вместо да си плащат паричните задължения по договори за кредит за десетки милиони, изпълнителните директори на "Гипс" АД се занимават с покупка на вземания срещу КТБ?“

Втора история, още по-скандална. 

На неизвестна дата  "Гипс" АД задлъжнява към „Гипс Кошава майнинг“ ЕООД с ... 30 млн. евро. Първоначално, вземанията са дължими към „Гипс Кошава“ АД с регистриран капитал от 51 000 лв. и със собственици Пламен  Василев, Росен Иванов и Нели Тодорова.

Но  от Търговския регистър става ясно, че до 2019 г. въпросното дружество няма никакви активи, след което изведнъж и като по чудо се сдобива с вземания за над 80 млн. лева. За да изглежда всичко като истинско, в баланса (в пасива) му пък стоят задължения за сходна по размер сума... неизвестно към кого!

И накрая, за да е пълна мистерията, чрез договор за цесия от 8 октомври 2019 г. „Гипс Кошава“ АД е било  придобито от „Реал Стил“ ЕООД. Дружество, което за 15-годишното си съществуване я има, я няма 150 000-200 000 лв. приходи от оперативна дейност .

Оттук нататък... започва най-интересното.

Лицето Пламен Василев е управител и съсобственик както на длъжника "Гипс" АД, така и на кредитора „Гипс Кошава майнинг“ ЕООД.

А Георги  Славчев Георгиев - собственик на "Реал Стил" ЕООД до 25 октомври 2019 г. (на тази дата дружеството е прехвърлено на "Евробилд груп 2003" ЕООД), е в дъното и на още един абсурден договор, по силата на който „Реал Стил“ ЕООД продава на "Гипс" АД

13 040 000 налични поименни акции

от капитала на „Технологичен център – Институт по микроелектроника“ АД (ТЦ-ИМЕ), обективирани във Временно удостоверение № 9А от 28 май 2018 година.

По този повод, в сигнала си бившите изпълнителни директори на КТБ казват: "За тази „велика“ инвестиция, наречена „покупка“, "Гипс" АД се е задължило да заплати 3 000 000 (три милиона) лева на „Реал Стил“ ЕООД, което очевидно не е сторило и така е задлъжняло с цели 3 000 000 (три милиона) лева… „

И уточняват кой точно стои зад „Реал стил“ ЕООД. Негов едноличен собственик и управител е Георги  Георгиев, който по свидетелски показания на Бисер Лазов пред съдия Вергиния Петрова (по НОХД №2209/2017г. ) е негов приятел от детинство, с когото са тичали по стадиона и който е от близкия му приятелски кръг.

Същото е изложено в съдебните заседания по НОХД №2209/2017г. по описа на СпНС, провели се на 28.11.2019 г. и на 28.01.2020 година... Същият Георги Славчев Георгиев, впрочем, очевидно е достатъчно близък на Бисер Лазов, след като е попаднал и в Съвета на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, представлявано от самия Бисер Лазов, а е и   част от други схеми на Бисер Лазов за кражба на активи на „Евробилд 2003“ ЕООД и други дружества“, пишат Георги Зяпков и Георги Христов.

Още три любопитни договора фигурират в сигнала до главния прокурор.

Единият е за финансов лизинг от май 2017 година. По силата на този контракт,

лизингодателят „Нейчъръл Трейдинг“ ЕООД,

предоставя движими вещи – производствени машини, съоръжения и инвентар. Собственик на капитала и управител на това дружество  е  Красимира Енчева - сестрата на Бисер Лазов. А размерът на това предявено към "Гипс" АД вземане е закръглен на скромните... 13.775 млн. лева.

Съвсем естествено, въпросната претенция е приета безкритично от синдика на "Гипс" АД. А не би трябвало, защото според авторите на сигнала тази сделка буди съмнения в няколко посоки: дали „Нейчъръл трейдинг“ ЕООД има лиценз и одобрение от БНБ да извършва лизингова дейност; какъв е произхода на парите, с които то е придобило специализираната минно-добивна техника, предмет на лизинговия договор; каква е реалната цена на въпросната техника, че ЕООД-то да я "раздава" на лизинг; подобни операции разрешени ли са от БНБ и т.н.

Според Зяпков и Христов  дори повърхностния преглед на финансовото положение на „Нейчъръл Трейдинг“ ЕООД в Търговския регистър не дава основания за подобни допускания и финансови възможности. За да не затрудняват обаче прокурорите, които евентуално ще тръгнат да работят по техния сигнал, двамата им дават и един жокер.

Счетоводният  баланс на „Нейчъръл Трейдинг“ ЕООД към 31 декември 2017 г., е изготвен от фирма „Стрега“ ЕООД. Тази фирма се представлява от Албена Андреева, която - освен спътница в живота на Бисер Лазов - е и един от основните свидетели на Специализираната прокуратура по „Мегаделото КТБ“.

Другият любопитен договор е сключен на 23 април 2019 г. и е

между „Гипс" АД  и „Аквафинанс“ ЕООД. 

за доставка на стойност... 550 лева. Сделката не би събудила ничии подозрения, но по принцип. В частност  собственик на „Аквафинанс“ ЕООД е друго ЕООД - „Интер Финанс инвест“, което пък е собственост на Бисер Лазов и на нежната му половинка Албена Андреева. А управител на фирмата е Златка Качин, чието име фигурира в още няколко перли от фирмената корона на Бисер Лазов.

И накрая - в. "БАНКЕРЪ" попадна на едно решение на Министерския съвет от 21 август 2017 г. ( № 478 ), в което правителството - по предложение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова - разрешава на "Гипс" АД да прехвърли правата и задълженията си по концесията за добив на гипс от находище Кошава, на "Гипс Кошава" АД. Или преведено на човешки език, длъжникът на КТБ е поставен в невъзможност да работи нормално, при положение, че основният му ресурс е предоставен на "чиста" откъм дългове фирма...

Ако това не е съглашателство за грабеж, здраве му кажи.

Сега на ход е прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във