Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПИОНЕРИТЕ НАВЪРШВАТ ПЪЛНОЛЕТИЕ

ПИОНЕРИТЕ НАВЪРШВАТ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЦАПК Прогрес (Център за автоматизация на проектирането и конструирането) е сред пионерите на информационните технологии у нас. Той е създаден през 1982 г. по решение на Държавния комитет за наука и прогрес, в рамките на проект между българското правителство и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН).Основаването на предприятието беше един своеобразен компромис между тогавашните изисквания на плановата икономика в чист вид и изискванията на ПРООН, между които имаше сериозни различия - спомни си президентът на ЦАПК Прогрес Пламен Матеев. - Основно целта тогава беше да се създаде звено за обучение на кадри и най-вече за внедряването на съвременни информационни технологии в страната.Още при създаването на центъра обаче се налага той да работи на стопански принцип, без подкрепа от националния бюджет и въпреки липсата на функционираща пазарна икономика. Ние бяхме сред малкото звена от такъв тип, припомня си Пламен Матеев.Фактът, че от самото начало центърът съобразява дейността си с пазарните принципи, му помага да преживее промените и да просъществува в променените условия след 1990 г., когато постепенно се разраства конкуренцията в технологичния бранш. По това време годишно фалират над 6000 български фирми, а колко са замразени няма и как да се знае. В такъв момент ние успяхме да се утвърдим като основни партньори на фирми като ДЕЛ, Майкрософт, Оракъл и други световни лидери - разказва Матеев. Една от основните причини за успеха на компанията през последните години е, че тя залага на тези чуждестранни партньори и работи с тях и до днес. Това схващане не беше много популярно сред фирмите в бранша. Смяташе се, че ограниченият пазар в България предполага работа с различни партньори, тъй като пазарните потребности се променят често - напомни президентът на технологичната компания. Но именно постоянството при определянето на партньорите помага на служителите на ЦАПК Прогрес да осъществят някои от най-големите проекти при компютризирането на българската администрация. Сред най-сериозните клиенти на фирмата са Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и горите, Министерството на образованието и науката, ВИПОНД, Агенция Пътища и др. Истинско постижение за времето си е поръчаната от Министерството на земеделието по времето на правителството на Любен Беров информационна система за определяне на замърсените земи в България. Проектът включва локализиране на замърсените площи, оценка на степента на замърсяване и дори предлага решение на конкретните проблеми. Минималният обем инвестиции, които компанията влага в проекти за администрацията от такъв мащаб, е около 1.5 млн. щ. долара. Много важно значение отдавам на проекта за информационна система на прокуратурата, която да свързва всичките й поделения в страната. Той беше истинско предизвикателство, защото това е една консервативна институция, каквато и трябва да бъде. Съответно и изискванията за изграждане на нейната система бяха големи. Целта беше всеки прокурор в България да получава актуална информация за дейността на отделенията в другите градове - разказа президентът на ЦАПК Прогрес.На пресконференцията по случай двайсетгодишния юбилей на компанията ректорът на ВИПОНД полковник д-р Калчо Таушанов поднесе на Пламен Матеев почетния символ на учебното заведение. Преди да започнем партньорството си с ЦАПК Прогрес, ние имахме само четири стари компютъра. Днес разполагаме с една от най-добрите информационни бази. Дори изплащането на заплатите счетоводителката извършва от бюрото си, без да ходи до банката. Освен това подготвяме един от първите проекти за дистанционно обучение, който ще бъде общодостъпен за желаещите да увеличават квалификацията си от разстояние - заяви за в. БАНКЕРЪ Таушанов.Ще участваме активно и в създаването на електронно правителство и електронно президентство у нас - заяви Матеев. Той добави, че в процеса по създаване на електронно управление на страната водещо място ще има не преоткриването на велосипеда, а адаптирането на вече готови информационни системи, работещи в други държави, към българските условия. За тази цел компанията отново ще разчита на дългогодишното си партньорство с Майкрософт, ДЕЛ, Оракъл и други пазарни лидери, както и на вече осъществените от нея проекти в държавната администрация.През 1995 г. ЦАПК Прогрес създава система за управление на качеството и се сертифицира по стандарта ISO 9001. Това беше задължително, тъй като в един момент се оказа, че всичките ни партньори от Майкрософт и ДЕЛ до Ди Ейч Ел имат такъв сертификат и единствено нашата компания по веригата от производството до внедряването на продукта не е сертифицирана. Освен това общият стандарт е първата стъпка към глобализацията и който иска да не остане встрани от тази тенденция, трябва да се стреми към подобен сертификат - убеден е Пламен Матеев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във