Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Петрол" с нов надзорен съвет

Дистрибуторът на горива "Петрол" АД вече има нов Надзорен съвет, става ясно от материалите от проведеното общо събрание на акционерите. За нови членове са избрани Алфа Кепитъл АД, представлявано в НС от Божидар Миладинов, Корект Фарм ЕООД, представлявано от Тихомир Трендафилов, както и Траян Кършутски като независим член.

Досегашните членове на Надзорният съвет Митко Събев, Стоян Кръстев, Иван Нейков, Неделчо Янакиев и Денис Ершов са освободени, като акционерите на компанията са гласували и за намаление на членовете от 5-ма на 3-ма. На събранието са били представени 96.55% от капитала на компанията, като всички големи акционери са присъствали лично или чрез пълномощници.

Основните акционери в Петрол АД към днешна дата са: Алфа Кепитъл АД (31 516 746 акции), Юлинор ЕООД (25 244 585 акции), Корект Фарм (20 000 000 акции), ВИП Пропъртиз (20 000 000 акции) и Корпоративна търговска банка (8 700 000 акции).

Компанията отложи извънредното си общо събрание на акционерите, което бе насрочено за 8 април. На него трябваше да се гласува увеличение на капитала на компанията от 109.249 млн. лв. на 163.87 млн. лв. Ако увеличението все пак бъде одобрено от общото събрание на акционерите, което ще бъде насрочено за друга дата, това означава, че ще бъдат издадени нови 54.6 млн. нови акции с емисионна стойност от 5 лв. По този начин търсените свежи средства от акционерите на компанията са над 270 млн. лв. От Петрол АД обявиха, че новата дата за общото събрание ще бъде обявена допълнително. Днес книжата на дружеството поскъпнаха с 3.73% до 4.15 лв. за брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във