Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

“Петрол” официално се премести в Ловеч

Хотел “Ловеч”

Съдът излезе с окончателно решение (на 14 октомври) по казуса за вписването в Търговския регистър на направените промени в състава на надзорния съвет на “Петрол АД на последното общо събрание  на дружеството, проведено преди месец (на 17 септември). Според официалното съобщение на Българската фондова борса вече са заличени досегашните членове на надзора: “Алфа Кепитъл” АД с представител в съвета Божидар Бориславов Миладинов, “Корект Фарм” ЕООД с представител Тихомир Иванов Трендафилов и Траян Антонов Кършутски.

Решенията на това събрание бяха обжалвани от единия от бившите собственици на дистрибуторската компания - Денис Ершов. Жалбата бе подадена чрез “Петрол холдинг” на 24 септември. В нея Ершов твърди, че акциите на доскорошните основни акционери в дружеството - “Петрол холдинг” и “Нафтекс петрол” (дъщерно на самия “Петрол”), са били прехвърлени незаконосъобразно. По този повод  Софийският градски съд излезе с определение (от 26 септември) и спря вписването на направените промени в акционерното дружество. Адвокатите на Ершов твърдяха, че било редно  акциите, които притежава  “Нафтекс петрол”, да бъдат обезсилени. Защитниците на петролната компания обаче внесоха веднага обясненията си в Агенцията по вписванията. В тях те обосноваха протеста си с аргументите, че “Петрол холдинг” в момента не е акционер в “Петрол” АД и освен това самият холдинг е в процедура по несъстоятелност. С други думи, правата на Ершов и там са ограничени и действията му (включително и да обжалва решенията) трябва да бъдат одобрени от синдиците.

Очевидно доказателствата по казуса са надделели в полза на “Петрол “АД, тъй като със сегашното си решение съдът е вписал и новите членове на надзорния съвет -  “Петрол Корект” ЕООД с представител в съвета Николай Бориславов Гергов, “Петрол Асет Мениджмънт” ЕООД с представител Тодор Иванов Иванов и Иван Алипиев Войновски като физическо лице.

Освен това магистратите са разрешили и вписването на новото седалище и адрес на управление на дружеството. То се премества от София в Ловеч, на ул. “Търговска” №12, в хотел “Ловеч”. По партидата на “Петрол” АД в Търговския регистър вече е обявен и измененият и допълнен устав на дружеството.

Нека припомним, че атакуваното общо събрание взе решение за преместването на седалището на петролната компания в Ловеч и промени част от състава на надзорния съвет. На събранието присъстваха представители на акционерите, които удостовериха собствеността си върху общо 80 303 541 акции, или 73.50% от капитала на дружеството. Против това решение е гласувал единствено представителят на квесторите на Корпоративна търговска банка  Емил Събев. Банката притежава 6 014 458 от общо 109 249 612 акции, съставляващи капиталът на акционерното дружество.

Очевидно мнението на квестатурата във финансовата институция се разминава с това на нейния мажоритарен собственик Цветан Василев. Този извод може да бъде направен, тъй като представителят на друга, близка до прокудения банкер компания - “Алфа кепитъл” АД (собственик на 31 516 746 акции), адвокат Андрей Вичев е гласувал ЗА преместването на седалището на дружеството в Ловеч. Вичев е подкрепил и всички други решения на общото събрание, които включват освобождаването от длъжност на досегашните членове на надзорния съвет - Траян Кършутски, “Корект фарм” ЕООД (представлявано от Тихомир Трендафилов) и “Алфа кепитъл” АД (представлявано от Божидар Миладинов) и избиране на нов надзорен съвет. В него влизат  представителите на две дружества - “Петрол Корект” ЕООД (чрез Николай Гергов) и “Петрол Асет мениджмънт” ЕООД (чрез Тодор Иванов) и Иван Войновски, като физическо лице. Всички тези промени са подкрепени и от другите акционери, присъствали на събранието. Адвокат Велина Николова-Великова е била представител на “Вип пропъртиз” ЕООД, Милен Марков пък е представител на фонд “Съгласие”, “Холдинг Кооп Юг” АД, чрез Деница Маркова, и “Корект фарм” ЕООД, представлявано от Николай Гергов.

Очевидно бившият съсобственик на петролната компания Денис Ершов, който беше в сериозен конфликт с бившия си съдружник Митко Събев, все още не се е примирил със загубата и продължава да води съдебни битки за нея. С действията си той се опитва да ограничи влиянието на Гриша Ганчев, който на практика сега контролира голяма част от капитала на дистрибутора (чрез няколко дружества). В началото на лятото ловешкият бизнесмен бе помолен от банкера Цветан Василев (който придоби контролния пакет акции, тъй като “Петрол” беше натрупал огромни дългове към Корпоративна търговска банката) да помогне за оздравяването на дружеството. Нещо, което той прави от няколко месеца. А вече има и резултати. Дружеството започва да излиза от колапса, в който беше изпаднало при управлението на Събев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във