Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТРОЛ КУПИ НАФТЕКС ПЕТРОЛ

Акционерите на Петрол АД упълномощиха управителния съвет на дружеството да взема решения за пускане на облигационни заеми до 100 млн. лв. и за срок до пет години. Всички останали параметри по тях ще бъдат определени по усмотрение на управляващия орган на дружеството, което ще определя и останалите параметри на отделните емисии, когато реши да се възползва от предоставеното му право. Облигационните заеми ще се използват за финансиране на основната дейност на дружеството. Другото важно решение, което взе общото събрание, бе дружеството да закупи 95 411 760 акции, които представляват 100% от капитала на Нафтекс Петрол. Досега 99.4% от това дружество притежаваше контролираният от Митко Събев Нафтекс България Холдинг (бивш Юкос). Холдингът и притежаваната от него компания Рос Ойл, които държат над 92% от капитала на Петрол, нямаха право да гласуват при решението за извършване на тази сделка. Член 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ги третира като заинтересовани лица в нея. Петрол АД, както и Нафтекс Петрол влизат в структурата на Нафтекс България Холдинг. Така че решителното гласуване се озова в ръцете на миноритарните акционери, които с три четвърти от представените на общото събрание гласове одобриха покупката. Миноритарните собственици на най-големия дистрибутор на горива у нас са около 3500 физически лица и около 10-15 юридически лица. На общото събрание от 5 септември присъстваха представители на 94% от капитала на Петрол, което означава, че една четвърт от дребните акционери са взели участие в него. С тази покупка Нафтекс Петрол иска да увеличи консолидираната печалба на Петрол АД. Най-вероятно плащането по сделката ще бъде разсрочено. Нафтекс Петрол е доставчик на едро на гориво и продава по около 30 хил. т месечно - близо една трета от месечното потребление в страната. Продажбите му за миналата година са на обща стойност 355 млн. лева. Оборотът на Петрол за първото полугодие на 2003-а възлиза на 162.4 млн. лева. Печалбата на приватизираното предприятие обаче е намаляла осем пъти през първите шест месеца на 2003 г. (според публикацията в сайта на БФБ) в сравнение със същия период на 2002 г. и е в размер на 1.2 млн. лева. Петрол АД разполага с 445 бензиностанции и 74 петролни бази. Според управата на дружеството, то държи около 25-30% от пазара на горива у нас.Въпреки намаляването на някои финансови резултати на компанията тя е водач в класацията на варненските фирми именно по печалбата си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във