Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТРОЛ АД ЩЕ ДАДЕ 0.0066 ЛВ. ДИВИДЕНТ

Акционерите на Петрол АД гласуваха на провелото се на 5 юни общо събрание да разпределят половината от печалбата за 2005 г. като дивидент. Това прави 726 500 лв., или 0.0066 лв. на една акция. Една десета от положителния финансов резултат, или 145 300 лв., ще бъде заделена във фонд Резервен, а останалите 40% ще останат като неразпределена печалба. Акционерите на компанията дадоха разрешение на управителните органи да сключват сделки с по-голямата част от дъщерните дружества на Петрол и на Петрол Холдинг АД. Очакванията са, че след продажбата на дяловете в девет дружества: Вратцата ЕООД, Транслото АД, Еврокапитал България ЕАД, Петрол Карт Сервиз ЕООД, Петролинженеринг АД, Варна Бизнес Сървисиз ООД, БПИ ЕАД и Петрол Трейд ООД, в касата на Петрол да постъпят приходи от близо 55 млн. лева. Сделките са част от обявената програма за преструктуриране на дружествата в рамките на холдинга.
Управителите ще могат да направят и непарични вноски с цел увеличение на капитала на Еврокапитал България ЕАД и Рос Ойл ЕООД, което е дъщерно дружество на Петрол Холдинг. През март беше направено друго увеличение на капитала Еврокапитал България до 23.25 млн. лв., чрез апортна вноска от Петрол АД на стойност 10.37 млн. лева. Общото събрание на акционерите не гласува промени в надзорния и управителния съвет на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във