Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТИМА ШЕФОВЕ ИЗТОЧИХА БАЛКАНКАР

Ако на специализираните правоохранителни органи им остане време да съставят топкласация на голямото крадене на държавни пари, призът като нищо може да грабне банкрутиралият бивш индустриален хит Балканкар. Убедителни доказателства за това са предоставили на главния прокурор Никола Филчев председателят на надзорния съвет на холдинга Иван Сотиров и шефът на управителния му съвет Тома Траянов. Още на 25 май миналата година те са информирали висшия обвинител на републиката за откритията, направени от служителите на финансовия министър Муравей Радев при ревизиите на каростроителния холдинг през 1999 и 2000 година. В съставените актове са хроникирани подвизите на всички герои, управлявали Балканкар от 1990 до края на 1999 г., благодарение на които холдингът и неговите дъщерни дружества в страната и зад граница влязоха в новия век с шеметен дълг от над 300 млн. нови лева. Петима са бившите изпълнителни директори на Балканкар холдинг АД, въртели един след друг кормилото на фирмата - Недялко Марков Тонев, Илия Иванов Ивановски, Георги Петков Мечков, Иван Атанасов Чернев и Петър Христов Качамаков. Действията на тези и други по-дребни длъжностни лица от холдинга и влятото в него през 1999 г. дъщерно дружество Балканкар импекс ООД са описани в четири ревизионни акта. В първия с N1043 от 1999 г. е установено, че, по вина на Недялко Тонев от Балканкар импекс са отписани вземания на дружеството, с което са му нанесени щети в размер на 5 834 758 щ. долара. С подписа на наследника на Тонев, Илия Ивановски, пък са отписани неправомерно вземания в размер на 6 650 996 лв., а в резултат на неправомерно редуцирана цена на резервни части Ивановски е ощетил Балканкар импекс с 2 618 662 щ. долара. Ревизорите на Муравей Радев не са пропуснали и успеха на следващия холдингов шеф - Иван Чернев, който е ужилил дъщерното дружество Балканкар импекс със скромната сума от 41 664 щ. долара, продавайки 643 броя китайски якета на цена по-ниска от доставната.
Във втория акт с N1055 от 1999г. е посочено, че Недялко Тонев е отговорен за причинени вреди в размер на 21 891 396 лв. вследствие на отписани по негово нареждане вземания от задграничното поделение на Балканкар в Германия. Допълнителни огромни щети на холдинга Тонев е нанесъл с неправомерното отписване на вземания на стойност 7 218 717 щ. долара и 3 375 725 англ. лири от дъщерните дружества Балканкар - ЕЕСТИ - Естония, Балканкар - Норд Америка - САЩ, Рекорд лифт Тръкс - Англия, и Фетим - Сингапур. Традицията на щедрото отписване на задължения е активно продължена и от Илия Ивановски. По негово нареждане са отписани вземания от Балканкар-Германия за 669 000 г. марки, с което са нанесени вреди на холдинга в размер на 33 412 899 лева. Още 60 399 049 лв. е загубило предприятието от отписването на 613 522 290 ит. лири, дължими на холдинга от дъщерната му фирма Сибикар К.Е. - Италия. Разрешение за това е дал пак Ивановски. Допълнително той е ощетил холдинга със 159 986 398 стари лв., като е одобрил неправомерното изплащане на наказателни лихви на фирмата на Мултигруп Болкън Машинъри по договор за съвместна дейност, сключен между нея и Балканкар холдинг.
Ревизорите, съставили акт N1055 от 21 юни 1999 г., изрично са подчертали, че отговорността на Недялко Тонев за непредприети мерки за събиране на сумите в законоустановените срокове е солидарна с тази на следващите изпълнителни директори на Балканкар холдинг - Илия Ивановски, Георги Мечков и Иван Чернев.
Следващият акт, N1115 от 1999 г., е свързан с извършената ревизия на задграничното дружество Сибикар К.Е. - Италия, собственост на Балканкар холдинг. От нея става ясно, че споменатият вече Недялко Тонев е ощетил касата на холдинга майка с неправомерното изплащане на 49 833 300 ит. лири на президента на Сибикар К.Е. Александър Любомиров Цокев като възнаграждение за периода от 4 май 1994 до 9 май 1996 година. Записано е, че отговорност за тази имуществена вреда носи и самият Цокев, който е получил близо 50-те млн. ит. лири, без те действително да му се полагат. При това в качеството си на член на управителния съвет на задграничното поделение Александър Цокев и сам е гласувал за тлъстото си възнаграждение. Ревизорите на италианското дружество са констатирали, че нарушение е извършил и Илия Ивановски, поел след Недялко Тонев управлението на холдинга. Той е отписал вземания на холдинга от Сибикар К.Е. в размер на 796 млн. ит. лири. Сериозни вреди на задграничното дружество е причинила и Марийка Йорданова Денева, заела мястото на освободения Александър Цокев, като е отписала вземания на Сибикар К.Е. от 113 323 042 ит. лири, а за капак е изплатила и 145 млн. ит. лири обезщетение на уволнен служител, и то за сметка на отписани вземания на Балканкар холдинг.
Последният акт N1109 от 2000 г. е съставен от столичното управление Държавен финансов контрол след приключване на ревизията на задграничното дружество Балканкар ООД - Германия. Проверяващите са установили, че в нарушение на наредбата на Министерския съвет от 1995 г. за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско държавно участие бившият изпълнителен директор на Балканкар холдинг Недялко Тонев, без разрешение на принципала (тогавашното промишлено министерство), се е разпоредил да се учреди глобална цесия на вземанията на Балканкар - Германия, в полза на Ланденсбанк САА - Саарбрюкен. Интересното е, че и наследникът на Тонев Илия Ивановски е действал по същия неизгоден за холдинга и Балканкар - Германия, начин. Пак в нарушение на закона Ивановски е наредил на 23 юли 1996 г. да се учреди залог на дълготрайни активи на Балканкар - Германия, отново в полза на споменатата вече Ланденсбанк САА.
Цялата тази информация е сложена на бюрото на главния прокурор Никола Филчев с молба да се образува предварително производство за действията или бездействията на посочените в ревизионните актове бивши длъжностни лица от Балканкар холдинг. Авторите на сигнала - председателят на надзорния съвет на холдинга Иван Сотиров и председателят на управителния съвет Тома Траянов, не знаят дали молбата им е уважена. Във всеки случай, както научи в. БАНКЕРЪ, през тази година в Балканкар холдинг са се появили представители на правоохранителните органи и са разпитвали за повече подробности около тъмните операции, въртени там през последните десет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във