Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТ ТОПЛОФИКАЦИИ ОТИВАТ НА ТЕЗГЯХА

Едноетапен конкурс за раздържавяването на 100% от капитала от Топлофикация-Пловдив обяви на 5 юли Агенцията за приватизация. След публикуването на решението в Държавен вестниккандидат-купувачите ще имат на разположение 20 дни да си купят конкурсната документация за 1500 лева. Информационният меморандум на дружеството ще се продава отделно за 2000 лв., и то само ако претендентите отговарят на заложените от приватизационното ведомство изисквания.
До конкурса ще се допускат стратегически инвеститори - производители, дистрибутори и снабдители на електро- или топлоенергия, които за последните три години са реализирали 600 000 МВтч електроенергия, или 1.8 млн. МВтч топлоенергия. Кандидатите трябва да имат и приходи за този период от 100 млн. лв. по одитираните им финансови отчети.
Ще допускат и консорциуми със стратегически инвеститор, но не и офшорки и компании с просрочени задължения към бюджета или български фирми с 51 на сто държавно участие.
Оферти ще се приемат до 80-тия ден от публикуването на решението в Държавен вестник. В същия срок ще се плаща и депозитът за участие в процедурата, който е в размер на 5 млн. лева.
Според изпълнителния директор на АП Тодор Николов, в края на есента би трябвало да има избран купувач както на пловдивската топлофикация, така и на още четири предприятия, чиято приватизация ще се обявява поетапно. Това са топлофикациите във Варна, Сливен, Русе и Шумен. При последните две първо ще се отделят електропроизводствените мощности на ТЕЦ Русе-Запад и ВЕЦ Тича, които ще се обявят на явен търг без изисквания към участниците в наддаването. Значение на него ще има само цената.
Продажбата на Топлофикация-Перник се отлага до приключването на програмата за модернизацията й, каза още Тодор Николов. За тази цел са теглени държавно гарантирани заеми, които в случай на приватизация стават изискуеми от бюджета. Освен това не е усвоила още 2.5 млн. евро от общо 4.950 млн. евро безвъзмездна помощ за ремонтни дейности. Николов допълни, че има възможност този грант да бъде увеличен с нови 6 млн. евро, което ще гарантира конкурентната работа на предприятието. Така след приключването на реконструкцията държавата ще може да вземе и по-добри пари за него.
Очаква се интерес към петте топлофикации да проявят австрийската компания EVN, германската Е.ON, френската Далкия и руската Газпром.

Facebook logo
Бъдете с нас и във