Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТ ПЪТИ ПО-ВИСОКА ЦЕНА ЗА АКЦИИ НА КАЛИАКРА

Търговото предложение, което холандската компания Сереол Холдинг отправи на 17 декември 2002 г. към дребните акционери на добричкия производител на олио Калиакра, беше коригирано и в момента чака одобрението на Държавната комисия по ценни книжа. Тя спря временно реализацията му заради неточности при образуването на цената. Посредникът при изкупуването на книжата на дребните акционери е БНП Париба България. В момента холандското дружество притежава 85.25% от Калиакра. Тъй като собственикът владее повече от 67% - прагът, след който, според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, мажоритарният акционер е длъжен да предложи изкупуване на останалите акции. Миноритарните акционери обаче изпратиха писмо до комисията. В него те изразиха своето несъгласие с условията на предложението.Явно това е имало нужният ефект и холандците увеличиха петкратно цената, по която ще се изкупуват книжата на дребните акционери. След корекцията тя вече е 35.59 лв. за акция срещу 8.37 лв. в предишната оферта на Сереол Холдинг. Дребните акционери възроптаха най-вече срещу методите, по които беше образувана цената в първото предложение (използвани са методът на дисконтираните парични потоци и определянето на цената по аналог). Според тях не било справедливо цената, на която мажоритарният собственик ще изкупи акциите им, да е 8.37 лв., след като доходите на акция през 2000 г. са били 9.83 лв., през 2001 г. също са надхвърляли 9 лв., а през 2002 г. са били 8.82 лева.Причина за издаването на временната забрана беше и фактът, че холандците не са използвали метода на нетната стойност на активите при определянето на цената, по която ще изкупува акциите. Според чуждестранния инвеститор обаче, активите на завода не се използват и затова не е било необходимо да бъде приложен такъв подход.Възражения породи и изборът на компанията, която беше използвана като аналог на Калиакра (стойността на нейните акции се взема под внимание при образуването на търговата цена) - костинбродската фабрика за олио Нива. Тя не е публично дружество и затова не бе приета като уместно сравнение в случая.Извън тези пропуски много е интересен отговорът на въпроса как може да се получи такава разлика в първоначално предложената и коригираната цена. Тази седмица Министерският съвет прие Наредба за ценообразуването при търговото предлагане, с което се въведоха ясни правила за определяне на цената. Така няма да могат да се получават драстични разлики в цената.

Facebook logo
Бъдете с нас и във