Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Перник се опитва да излезе от сянката на София

Перник се опитва да излезе от сянка на София, която привлича голяма част от жителите на града и областта с възможностите за работа и живот. Според данните от трафик камерите всеки ден между София и Перник пътуват 27 000 превозни средства, което именно налага вземането на мерки за намаляване напрежението на входовете на града. А причината за това е, че Перник е на последните места у нас по работна заплата и брой наети. В града най-бавно нарастват заплатите, а в столицата възнагражденията са най-високи и предлагането на работни места е много по-голямо. Това нарежда област Перник на едно от водещите у нас места по трудова мобилност на работната сила.

Една от стъпките е развитието на Индустриалната зона на Перник. Наскоро тя е била презентирана и пред китайска делегация, водена от главния икономически съветник на кмета на побратимения с Перник - град Хуай Ан. Зоната е разположена върху 350 дка, с възможност да бъде разширена до 1 000 декара. Намира се на ключово място - в близост до два европейски пътни коридора, в посока Атина и Адриатика, до автомагистрала "Люлин", товарната жп гара и летище София. Столицата е само на 30 километра. През 2020 година ще бъде приключена и реконструкцията на ж.п. линията София - Перник - Радомир.

С 1.70 млн. лв. по програма "Фар" е изградена довеждащата инфраструктура за индустриалната зона.

Зоната ще предлага на инвеститорите обособени терени, с изградена инфраструктура: достъп до зоната, достъп до парцела, с осигурен достъп до локална подстанция с връзки за вода, канализация, газ и електричество.

Основната цел на проекта е изграждане на високотехнологичен модерен бизнес парк, със съсредоточени в него ключови за територията на страната и региона производства, с изградена инфраструктура, обезпечаващ необходимите условия за чуждестранни инвестиции.

В близост до зоната има интермодални точки за прикачване на гари и спирки при мултимодално използване на автобусен и влаков транспорт. Тези центрове представляват пресечна точка на поне два вида транспорт, където освен транспортни и спедиторски фирми се установяват и фирми от транспортноемките отрасли - производство, дистрибуция.

Икономиката на Перник бе много силно засегната от икономическата криза и причините за това са много: прехода от централизирана към децентрализирана система на управление, забавяне на структурната реформа и най-вече на приватизацията, загуба на традиционни пазари и в същото време малък вътрешен пазар за мощности, които бяха разчетени да задоволяват пазара на СИВ.

В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има черната металургия ("Стомана индъстри"), производство на електро- и топло- енергия ("Топлофикация -Перник"АД, "Електроразпределение" ЕАД - район Перник), машиностроителна и металообработваща промишленост ("Прамет" - бившето "Феромагнит", "Струма" АД, "Инкомс - Токоизправители" АД, " Солидус" ООД, ЗГГМ - АД "Минералмаш" АД ), въгледобив и други. Свои предприятия има и леката промишленост (предимно шивашка дейност), търговията и услугите.

Значителна част от производствените фондове преминаха в частна собственост, в т.ч. и чуждестранни фирми (предимно от Гърция): в металургията е " Виохалко", в шивашката промишленост - "Блупоинт" ООД, "Демо" ООД, "Арахни" ООД, в дървообработването - "Рапид груп",в призводството на шаколадови изделия - "Мелбон" ООД и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във