Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕРФЕКТНИ ЗАМЕНИ

През 2001 г. синът на известния депутат от ДПС Рамадан Аталай, чието име неотдавна беше спрягано във връзка с несъвсем заслужено получени значителни средства от Министерство на бедствията и авариите, регистрира фирма Атанд комерс със седалище в София. Съдружник с 50% му е Славчо Георгиев Андасаров.
През 2003 г. Андасаров закупил земеделска земя от собствениците й в землището на с.Кърпачево, община Ловеч - общо 25 дка. Имотите са регистрирани в службата по вписванията с поредни номера № 996 и 997/18.04.03. В областната дирекция Земеделие и гори в Ловеч проявяват невероятна активност. Преди да изтече и месец от покупката на нивите, общинарите са готови с оценката на имотите и тя е предоставена на областната дирекция Земеделие и гори в Ловеч. Оценителката инж. Жени Йочкова ясно е записала в доклада си за оценката, че тя се прави с цел замяната й с необходими прилежащи терени по чл.27,ал.6 от ЗСПЗЗ, собственост на МЗГ. Въпросният текст от закона гласи:
Чл. 27. (6) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради от имуществото на организациите по § 12 (б.а. - ТКЗС, земеделски кооперации и др.) от преходните и заключителните разпоредби, могат да ползват възмездно от деня на придобиване на сградите и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери в срок една година от влизане в сила на плана за земеразделяне. Размерът на наема се определя от областния управител. Те могат да придобият собствеността върху нея и върху застроената част чрез:
- т. 3 внасяне на равностойна земя в държавния поземлен фонд. Ако лицето е юридическо, внасянето може да стане от негови членове по съответния ред.
Именно тази последна точка 3 е използвана като основание на подготвяната и описана по-нататък сделка.
Лицензираният оценител определя цените на земите в това землище между 120 и 130 лв. за декар.
Съдружникът на Ревин Аталай знае какво иска
Харесал си е един терен в землището на с.Лозен до София, а услужливи чиновници от Общинска служба по земеделие и гори в с. Панчарево с началник Съби Равалиев вземат решение на 06.10 2003 г. и възстановяват правото на собственост на държавата (Държавен поземлен фонд) - Министерство на земеделието и горите (МЗГ), като издават скица с № 000486 на окрупнена ливада от 25.593 дка. Друг е въпросът, че определеният по тази скица терен няма как да бъде на такава площ.
Горепосоченият терен може да бъде актуван, ако наистина има нужните документи. Със заявление или допълнително искане №1718/04.08.92 г. на управление Земя и земеползване при Министерството на земеделието и горите, адресирано до общинската поземлена комисия, държавата е поискала възстановяването на три терена, намиращи се в землището на с. Лозен: в местността Сукарица - 1 дка, и два в местността Бърдо, съответно по 0.60 и 1.50 дка, или общо 3.1 декара. Как те стават 25.593 не става ясно.
Кметът на с. Лозен Добринка Димитрова обясни за в.БАНКЕРЪ , че изискала проверка от общината в Панчарево където са й обяснили, че имотът попада в ДГФ. В писмо №356/4.11.2002 г. на Регионално управление на горите - София, обаче ясно пише,че след направена справка въпросният имот не попада в него. Как е оформен имотът с несъществуващи земи от горския фонд също не става ясно.
Така или иначе
ливадата е очертана и имотът определен
с издадената вече скица.
Четири дни след като Министерство на земеделието и горите си възстановява правото на собственост с решението от 6 март 2003 г., на 10 март 2003 г. с молба вх.№666 до областна дирекция Земеделие и гори към МЗГ съдружникът на Ревин Аталай - Славчо Андасаров, иска да бъде разгледан въпроса за замяна на имотите от ловешкото с.Кърпачево с тези в с. Лозен. И за да няма грешки, земите в Лозен са посочени - според скица № 000486.
По-любопитен е въпросът кой е дал толкова бързо информацията на съдружника на младия Аталай, че точно това решение е взето? Как и на какво основание се е сдобил с документите, които дословно цитира в искането си, като посочва и конкретния номер на парцел? Случайно ли е това, че той се сдобива с толкова по обем имоти в далечното ловешко село, колкото е въпросният в с. Лозен?
Точно преди финала на перфектната замяна
(при която срещу земи за 130 лв. за декар той е щял да получи същата по площ земя, но чиято пазарна оценка по това време, според специалистите, е 40 евро, но на квадратен метър) нетърпеливият нов собственик започва да обикаля бъдещото си владение в компанията на съдружника си, а според местни хора - дори с парламентарната кола, полагаща се за ползване от известния родител.
Демонстрацията на сила и възможности изиграва лоша шега на неподвластните на закона. Местните хора реагират неблагосклонно към бъдещия си съсед и започват да разпитват какви са основанията за сделката. Това беше перфектно подготвен пладнешки грабеж. За жителите на селото няма земи за обезщетения, а за такива хора се намират. Свиквахме събрания в селото и ако не се бяхме противопоставили, досега тази сделка щеше да е факт, казва Константин Павлов от с. Лозен.
Докато се подготвя тази изключително полезна от обществен интерес замяна, хиляди собственици на земи чакат обезщетения, но получават хартийките, наречени компенсаторни инструменти. За тях реални терени не съществуват.
Нещата започват да се изясняват и кметът на Лозен Добринка Димитрова сигнализира тогавашния министър Мехмед Дикме, областната управа, Столична община и Комисията за борба с корупцията в НС. Тя поставя въпроса защо собственици на земи в провинцията трябва да бъдат обезщетявани по реда на чл.10, ал.1 от ЗСПЗЗ със земеделски земи от Държавния поземлен фонд в София и по какъв принцип се разпределят земите от този фонд в района на София. Иска да знае и колко подобни сделки са били извършени.
Отговори естествено не получава
Сигналът е изпратен в прокуратурата и тя разпорежда проверка на НСБОП по случая. Какви са резултатите вече трета година обаче не е известно.
В областната дирекция Земеделие и гори - София, временно изпълняващият длъжността директор Венцислав Попов обяснява за в.БАНКЕРЪ, че знае за случая, но всичко е ставало при управлението на уволнения вече директор Тодор Гюров (бел. на ред. - Гюров е освободен през декември 2005 г. поради най-ниската възможна оценка пет за държавен служител, но преди това е назначен на този пост от Мехмед Дикме). Самият Попов се съгласи да даде информация, подкрепена с документи, ако му разрешат от министерството. Оттам пък, естествено, ни отговориха да почакаме.
На въпроса знае ли той за извършени подобни замени Попов уточни, че сигурно има, но той не е правил ревизия на предшественика си и когато дойде новият директор, може би той ще даде отговор. Единственият му коментар беше, че земи за замени на територията на София няма и дори това, което е останало за разпределяне, не може да покрие всички искания за обезщетяване на собственици.
Подобни схеми за замени не са единичен случай
а схемата, по която се извършват - кокошка за ат, работи перфектно.
Старателно подготвената и правно изчистена сделка Андасаров може и да е временно спряна след вдигналия се шум и проверката на НСБОП. Но тъй като прокуратурата бави отговора си, срокът за обжалване на решението на общинската служба по земеделие и гори в с. Панчарево вече е изтекъл и скалъпената и оформена 25-декарова ливада е на разположение за продажби и замени.
Наказани за подготвяната сделка също няма. Панчаревският началник Съби Равалиев още работи в общинската служба и сигурно продължава да оформя терени.
Междувременно, очевидно поради дискредитираното вече име на съдружника Славчо Андасаров, синът на видния деятел от ДПС променя регистрацията на фирмата и според системата Дакси той изчезва от регистъра на фирма Атанд комерс. В момента фирмата остава с единствен собственик - Ревин Аталай.

Facebook logo
Бъдете с нас и във