Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНТА ОУШЪН ДОПЛАВА В ПОРТ БУРГАС

Договор за главен изпълнител на първия етап от генералния план за реконструкция и модернизация на пристанище Бургас бе подписан на 13 февруари. Документът подписаха Кадзуихиде Фукубаяши, изпълнителен директор на избрания след тежък международен търг японски консорциум Пента Оушън кънстракшън-Мицубиши корпорейшън и изпълнителният директор на порта Жорж Дерелиев. През следващите четири години консорциумът ще изгради нов - както го наричат, Източен вълнолом. С дължината си от 1196 м съоръжението ще защищава от вълните южната акватория на пристанището, в която пък японците паралелно ще строят нов терминал за насипни товари - 2 А. Терминалът ще разполага с четири корабни места - за обработка на клинкер, въглища, кокс, руди и рудни концентрати. Новият терминал ще може да приема големотонажни кораби от типа Суец Макс с газене 15.5 м и до 105 хил. т дедуейт.
Японците ще изпълнят и значителни по обем драгажни работи за изграждане на новия подходен канал към пристанището, който ще е дълъг 6623 и дълбок 15.78 метра. Самата акватория на порта също ще се дълбае, ще се извършат и грандиозни насипни работи - над 1.8 млн. куб. м баласт. Към терминала ще се изградят открити складове, жп линии, пътища, телекомуникации. Терминалът ще се оборудва с най-съвременната претоварна техника, която ще обрабова до 1200 т товари на час.
Първият етап на проекта се финансира със заем от 14.312 млрд. йени (около 122 млн. долара по сегашния курс), осигурен от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC). Кредитът е гарантиран от българската държава със закон, гласуван от Народното събрание през юли 1998 г. (и публикуван в бр. 88 на Държавен вестник същата година). Срокът на погасяване е 30 години, първите десет от които са гратисен период. Лихвата по заема е повече от изгодна - 2.7% годишно. Предвидено е и българска страна да участва с финансиране на стойност 4.77 млрд. йени (около 40 млн. долара).

Facebook logo
Бъдете с нас и във